Zoznam odborníkov
 
Zoznam športových odborníkov podľa §6, odst.1 
Priezvisko, Meno
Klub
Druh odbornej spôsobilosti
Bezúhonnosť overená
funkcionar, rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
čestným vyhlásením.
trener
výpisom z registra trestov
funkcionar
čestným vyhlásením.
trener
výpisom z registra trestov
funkcionar
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
funkcionar
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
čestným vyhlásením.
rozhodca
výpisom z registra trestov
trener, rozhodca
výpisom z registra trestov
rozhodca
výpisom z registra trestov
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.