Talentovaní športovci
Vyhľadaj
Query Error at www.chess.sk Error occured while executing query on 25-07-2017-4-39-23. Debuging info: _____________________________________________________ FILE: /home/html/chess.sk/public_html/index.php line 305 _____________________________________________________ ERROR: 1054 : Unknown column 'mtkReprTalentMladez.sportoveVysledky' in 'field list' _____________________________________________________ SQL QUERY: SELECT mtkReprTalentMladez.playerId, mtkReprTalentMladez.sportoveVysledky, mtkReprTalentMladez.cestneTitulyOcenenia , mtkReprTalentMladez.reprezentant, mtkReprTalentMladez.talentovanaMladez , mtkPlayers.Surname, mtkPlayers.Name, mtkPlayers.Nationality, mtkPlayers.titulOsobny, mtkPlayers.Birthday , mtkKluby.klubName , floor(mtkPlayers.klubId / 10000) as krajId , (SELECT klubName FROM mtkKluby WHERE mtkKluby.uzemnyCelok = 1 AND floor(mtkKluby.klubId/10000) = floor(mtkPlayers.KlubId/10000)) as regionKlubName , mtkPlayers.BankAccountStateBudget, mtkPlayers.BankAccountSponsor FROM mtkReprTalentMladez INNER JOIN mtkPlayers ON mtkPlayers.PlayerId = mtkReprTalentMladez.playerId LEFT JOIN mtkKluby ON mtkKluby.klubId = mtkPlayers.klubId AND mtkKluby.ico != '' WHERE 2017 - SUBSTR(mtkPlayers.Birthday,1,4) < 24 AND mtkReprTalentMladez.talentovanaMladez = 1 ORDER BY mtkPlayers.Surname ASC, mtkPlayers.Name ASC limit 0, 25 _____________________________________________________ QUERY_STRING: str=clenovia&detail=73 _____________________________________________________ REQUEST_METHOD: GET _____________________________________________________ REMOTE_ADDR: 54.198.106.21 _____________________________________________________ SERVER_NAME: www.chess.sk _____________________________________________________ HTTP_REFERER: _____________________________________________________ Don't be sad - keep smiling - this bug loves you :).
Priezvisko, Meno Štátna
príslušnosť
Právny
titul
Dátum
narodenia
Účet
dotacie
Účet
sponzorské
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.