Detailné info o klube: ŠK Doprastav Bratislava
Identifikačné údaje
Klub Id: 10114
Klub: ŠK Doprastav Bratislava
Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
Typ športovej organizácie: Športový klub
IČO: 30806020
DIČ:
Sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava
Druh športu: Šach
Druh vykonávanej športovej činnosti: Šach
Kontakt
Email klubu: info@skdps.com
Web: http://skdps.com
Kontaktná osoba / Vedúci klubu:
Email kontaktnej osoby: mishik81@gmail.com
Telefón: 0903793013
Organizačný pracovník: Sklár, Martin
Email org. pracovníka: sklar_m@centrum.sk
Telefón org. pracovníka: 0917714222
Štatutári a kontrolóri
Štatutári: Michal Vrba
Emaily štatutárov: mishik81@gmail.com
Kontrolóri: Michal Kopčok
Emaily kontrolórov: m.kopcok@gmail.com
Ďalšie informácie
Bankový účet: SK3611000000002622025383
Bankový účet pre „dotácie zo štátneho rozpočtu:
Bankový účet pre „sponzorský príspevok:


Príslušnosť k športovým organizáciám
Názov športovej organizácie
SŠZ
Bratislavský šachový zväz

Členské klubu ŠK Doprastav Bratislava
Rok Členské Dátum uhradenia
2017 10 € 2017-08-07
2018 10 € 2018-03-30
2019 10 € 2019-04-01

Zoznam členov klubu ŠK Doprastav Bratislava
Id Priezvisko, Meno Elo FideId C`20 Ine* A R
7531 Achberger, Jarolím 1482F [0] 14943395 **15 A A
5197 Ballo, Juraj 1692F [0] 14923092 **15 A A
10404 Bečková, Iveta 1000 14970015 **15 A A
453 Bednár, Ján 2018F [0] 14904551 **15 A A
10196 Benci, Jozef 1227F [+24] 14967596 **2 A A
9610 Benci, Rudolf 1638F [-15] 14963191 **15 R A A
10350 Benda, Peter 1000 14969122 **2 A A
10305 Bezák, Samuel 1000 14968630 **2 A A
5953 Blizman, Marian 1530F [0] 14929090 **15 R A A
5269 Bujnovský, Ján 1798F [-7] 14931761 **15 A A
7459 Červeň, Matúš 1301F [0] 14968690 **10 A A
8951 Čižmár, Tomáš 1395F [+28] 73619167 **10 A A
10306 Čurík, Peter 1750 14968606 **15 A A
8952 Čutka, Pavol 1031 73619175 **10 A A
8826 Dargaj, Samuel 1000 73618942 **10 A A
9167 Dolník, Michal 1346F [+50] 73620599 **10 A A
2656 Dubnička, Štefan 1587F [0] 14939800 **10 A A
2890 Dudáš, Ján 2222F [0] 14900580 **15 A A
7581 Fedor, Pavol 1563F [0] 14943476 **15 A A
5149 Fonód, Žigmund 1427F [0] 14935830 **10 A A
10455 Frundina, Yelyzaveta 1617F [-15] 14970309 **10 A A
9480 Galba, Branislav 1288F [-4] 73621641 **10 A A
2892 Goga, František 1829F [+20] 14909995 **10 IA A A
9917 Greguš-Kohút, Juraj 1000 14966018 **15 A A
2261 Guba, Peter 1575 14970511 **15 A A
9827 Guller, Patrik 1000 73622982 **10 A A
10354 Gyurkovics, Martin 1000 14969165 **10 A A
2660 Halász, Michal 1590F [+8] 14908271 **10 A A
9813 Hamid, Hanka Leila 1000 73622958 **10 A A
10353 Hasala, Richard 1000 14969157 **2 A A
6678 Havrila, Martin 1811F [0] 14936712 **15 A A
2288 Helbich, Branislav 1976F [+7] 14904780 **15 A A
8550 Helenin, Jozef 1000 14953293 **10 R A A
2895 Henc, Marián 1822F [-13] 14915847 **10 A A
4008 Hricovíni, Michal 2011F [+3] 14918927 **15 A A
9652 Hronec, Tadeáš 1155 73622737 **10 A A
9217 Hunčár, Martin 1860F [+2] 14958635 **15 A A
7646 Hutman, Martin 1444F [0] 14943514 **10 I A A
2559 Chovanec, Vladimír 1971F [-5] 14907860 **15 A N
9675 Chren, Martin 1899F [0] 14963760 **15 A A
9113 Iakovlieva, Sofia 1000 73620009 **10 A A
10355 Jakubec, Ján 1000 14969173 **15 A A
8062 Janikovič, Alex Zoltán 1589F [+22] 14951258 **10 A A
9046 Janikovič, Zoltán 1470F [0] 14958058 **15 A A
3265 Jaroš, Lukáš 1752F [0] 14907755 **10 I A A
2896 Jelenčiak, Jozef 1906F [+2] 14910055 **10 A A
9801 Kajaba, Matúš 1097F [0] 73622907 **10 A A
5556 Karas, Juraj 1659F [-13] 14929120 **15 A A
2666 Kersten, Juraj 1891F [0] 14923947 **15 A A
5600 Klímová, Mária 1590F [0] 14927691 **15 A A
3078 Komora, Andrej 2308F [0] 14900840 **15 A A
9403 Komora, Simon 1093F [-9] 73621587 **10 A A
9525 Kopča, Peter 1193 73620602 **10 A A
2670 Kováčová, Zuzana 2050F [0] 14901510 **15 A N
9828 Kozub, Lukáš 1000 73622990 **10 A A
2898 Krajňák, Róbert 1998F [-2] 14904977 **15 A A
4451 Krammer, Anton 1518F [-10] 14954249 **15 A A
7746 Krammer, Peter 1798F [+7] 14945274 **15 A A
2672 Kulik, Juraj 1509F [0] 14927497 **10 UR A A
2673 Kysel, Jozef 1676F [+15] 14920298 **10 IA A A
9481 Lakota, Ján 1375F [+6] 73621650 **10 A A
6264 Lintner, Igor 1530F [0] 14934582 **15 A A
9798 Livňanský, Michal 1183F [+18] 73622885 **10 A A
10171 Livňanský, Tomáš 1093 14967634 **10 A A
1383 Macka, Oto 2061F [-13] 14908743 **15 A A
1749 Magyar, František 2034F [0] 14913186 **10 A A
6083 Machalec, Vladimír 1842F [+9] 14929163 **10 A A
9944 Majtan, Teo Ján 1000 73622753 **10 A A
2675 Malaschitz, Richard 2038F [+14] 14913763 **15 A A
9247 Malaschitz, Teodor 1480F [-2] 73621153 **10 A A
9357 Michlík, Filip 1394F [0] 14960753 **15 A A
6679 Mišík, Rudolf 1268F [0] 14940108 **10 A A
3965 Murajda, Tomáš 1859 14931958 **15 A A
9858 Nedeliak, Matej 1000 73623016 **10 A A
9859 Nedeliak, Oliver 1000 73623024 **10 A A
9773 Nedoba, Jakub 1255F [0] 14964678 **15 A A
4715 Nemšák, Denis 2072F [+12] 14917866 **15 R A A
1288 Novák, Ivan 2121F [0] 14900246 **10 A A
2902 Novák, Stanislav 1889F [-11] 14904985 **10 A A
4768 Ondrejková, Alžbeta 1435F [0] 14936003 **15 A A
141 Orosi, Peter 2081F [-10] 14913810 **15 A A
8814 Pacolák, Tibor 1547F [0] 14955156 **15 A A
8669 Paluska, Karol 1871F [+26] 73617121 **10 A A
8807 Pavelka, Jonatán 1054F [-15] 14956047 **10 R A A
9733 Pekár, Juraj 1000 73622850 **10 A A
8744 Petrek, Dominik 1877F [+6] 14954990 **10 A A
2903 Petrík, Karol 2045F [-17] 14900238 **10 A A
2904 Petrík, Stanislav 2120F [0] 14901366 **10 A A
10403 Pócoš, Štefan 1000 14970023 **15 A A
1472 Poláčik, Igor 2164F [0] 14905051 **15 R, ON A A
3798 Polák, Pavol 1467F [0] 14936020 **10 A A
10481 Pongó, Áron 1000 14971100 10 € A A
4243 Porteš, Peter 1529F [-8] 14927535 **10 A A
1504 Raczko, Peter 1854F [0] 14907666 **10 A A
9112 Rak, Martin 1602F [+21] 73620017 **10 A A
2685 Rintel, Boris 1661F [-4] 14913860 **10 R, T A A
2910 Ružička, Miroslav 1536F [0] 14913879 **10 A A
9802 Sabaj, Viktor 1000 73622915 **10 A A
5096 Sipos, Patrik 1000 14936097 **15 A A
6766 Sklár, Martin 1669F [0] 14939827 **15 R A A
8306 Smaho, Timur 1482F [0] 73613665 **10 A A
3095 Stanko, Ivan 1853F [-1] 14902427 **15 A A
9815 Stašík, Alan 1000 73622966 **10 A A
10283 Streška, Sebastián 1000 14968444 **2 A A
6063 Suchánsky, Jakub 1968F [0] 14936135 **10 A A
2914 Suško, Peter 1740F [+12] 14908581 **10 A A
6799 Šalgovič, Šimon 1877F [+24] 14943581 **10 A A
9210 Šebeň, Andrej 1404F [0] 14958627 **15 A A
6912 Šeleng, Šimon 1726F [0] 14940167 **10 A A
10285 Štiftová, Tamara 1000 14968460 **2 A A
10284 Štiftová, Tereza 1000 14968452 **10 A A
10352 Tarasenko, Fiodor 1000 14969149 **10 A A
2691 Tománek, Rafael 1821F [+13] 14907216 **10 A A
9862 Turza, Štefan 1372F [-6] 14965402 **15 A A
2915 Ulehla, Dag 1838F [+47] 14916967 **10 A A
10351 Vachuda, Alex 1000 14969130 **10 A A
7021 Valkovič, Tomáš 1982F [0] 14936321 **15 A A
6767 Valovič, Matúš 2040F [-11] 14940213 **10 A A
2916 Vinárčik, Ján 1854F [+3] 14901030 **10 A A
3109 Vlček, Stanislav 2249F [+3] 14902001 **15 T A A
6857 Vojtko, Róbert 1675F [-15] 14940256 **15 R A A
9799 Vrábeľ, Michal Juraj 1000 73622877 **10 A A
2652 Vrba, Michal 2022F [0] 14909790 **15 R, T, ON A A
10 €
Počet aktívnych členov: 1
Počet členov potrebných zaplatit tohtoročný príspevok: 122
Počet aktívnych sympatizantov: 0
* IA, FA, R - rozhodca | T - trener | XL - lektor | ON - onlinova obsluha, aktivna | S - sympatizant | N - naturalizovaný | P - pozastavené členstvo | I - invalid
** Suma potrebná zaplatiť za hráčov s dvomi hviezdičkami: 15 €: 49 hráčov | 2 €: 6 hráčov | 10 €: 67 hráčov | Spolu: 1417 €
Členské za klub: 10 €
Zostáva uhradiť: 1427 €
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.