Detailné info o klube: ŠK Tomášov

ŠK Tomášov ID: 10401logo
 
Identifikačné údaje 
Klub Id
10401
Klub
ŠK Tomášov
Právna forma
Typ športovej organizácie
Športový klub
IČO
DIČ
Sídlo
Hlavná 9, 900 4 Tomášov
Druh športu
Šach
Druh vykonávanej športovej činnosti
Šach
Kontakt
Účty
Príslušnosti
Zoznam členov
Poplatky
Aktivita do 23
 
Kontaktné informácie 
Email klubu
g.mozesova@gmail.com
Web
Kontaktná osoba / Vedúci klubu
Mózes, Gabriel
Email kontaktnej osoby
g.mozesova@gmail.com
Telefón
Organizačný pracovník
Email org. pracovníka
Telefón org. pracovníka
Štatutári
Emaily štatutárov
Kontrolóri
Emaily kontrolórov
 
Informácie o bankových účtoch 
Bankový účet
Bankový účet pre „dotácie zo štátneho rozpočtu
Bankový účet pre „sponzorský príspevok
 
Príslušnosť k športovým organizáciám 
Názov športovej organizácie
Bratislavský šachový zväz
Slovenský šachový zväz
 
Zoznam členov klubu ŠK Tomášov 
id
Hráč
Elo
FideId
C`21
Ine*
A
R
1
1079
14958341
A
A
2
1000
14956829
A
A
3
1233F [0]
14956810
A
A
4
1362
14935210
A
A
5
1488
14935309
A
A
6
1400F [0]
14935317
A
A
7
1512F [0]
14935350
A
A
8
1000
14954982
A
A
9
1605F [0]
14935368
A
A
10
1609F [0]
14935473
A
A
Počet aktívnych členov: 0
Počet členov potrebných zaplatit tohtoročný príspevok: 10
Počet aktívnych sympatizantov: 0
* IA, FA, R - rozhodca | T - trener | XL - lektor | ON - onlinova obsluha, aktivna | S - sympatizant | N - naturalizovaný | P - pozastavené členstvo | I - invalid | A - má adresu | R - má rodné číslo
** Suma potrebná zaplatiť za hráčov s dvomi hviezdičkami: 10 €: 4 hráčov | 15 €: 6 hráčov | Spolu: 130 €
Zostáva uhradiť: 130 €
 
Členské klubu ŠK Tomášov 
Rok
Členské
Dátum uhradenia
2016
0 €
0000-00-00
2017
0 €
0000-00-00
2018
0 €
0000-00-00
 
Aktivity hráčov do 23 rokov za rok 2021 
Nr.
Hráč
Nar
Trn
Par
Klub
Chybné dáta
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.