Knižnica SK literatúry
Slovenský šachový zväz vytvára knižnicu slovenskej šachovej literatúry zloženú od slovenských autorov, resp. od autorov, ktorých diela sú napísané v slovenskom jazyku i diel, ktoré sa týkajú šachu na Slovensku V prípade, ak viete poskytnúť literatúru, ktorá je v stĺpci vlastníctvo označená ako nie, respektívne máte literatúru, ktorá nie je uvedená v zozname, kontaktujte sekretariát SŠZ na adrese sekretariat@chess.sk.
Veľká vďaka patrí nasledovným darcom literatúry, ktorí nezištne poskytli literatúru: prof. RNDr. Blažej Pandula PhD. , Jozef Soršák, Mgr. Ivan Dzuriš, Miroslav Marflák, Ladislav Demko, György Pallag, Ľubomír Ševčík.
 
Knižnica SK literatúry 
Mário Horváth
2012
ano
Bedrich Formánek, Ladislav Salai, Juraj Brabec
1977
nie
Bedrich Formánek
1957
ano
Rudolf Meliš
1964
ano
Luboš Kopáč a kol.
1973
nie
Milan Maroš
2007
ano
Milan Maroš
2008
ano
Pallag, György, Mészáros Andrea, Gyöpös István
2015
ano
Ján Markoš
2008
nie
Július Kozma
1976
ano
Július Kozma
1989
ano
Jan Kalendovský
1995
ano
Peter Gvozdják
2000
ano
Peter Gvozdják
2010
ano
Vladimír Hrtko a kol.
2015
nie
Vladimír Hrtko a kol.
2015
nie
Bedrich Formánek
1988
ano
Bedrich Formánek
1984
ano
Mário Horváth
2018
ano
Ján Meliš
1973
ano
Mário Horváth, Štefan Blaho
2000
ano
Ján Kalendovský
1989
ano
Ľubomír Ftáčnik, Igor Štohl
1990
ano
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.