Zmluvy

2021

 • 2021-03-31
  Rámcová zmluva o poskytovaní platobných služieb
 • 2021-01-28
  Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021

2020

 • 2020-12-17
  Kúpna zmluva elektronické šachovnice
 • 2020-11-24
  Dodatok č.1 Nadácia 42
 • 2020-11-20
  Zmluva č.0909/2020 o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020
 • 2020-11-07
  Dodatok č. 1 k zmluve č. 0022/2020/SŠo poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
 • 2020-10-28
  Zmluva ECO-C
 • 2020-07-02
  Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2020
 • 2020-02-29
  Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
 • 2020-01-20
  Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020

2019

 • 2019-12-03
  Rámcová zmluva pre poskytovanie odborných služieb a programového vybavenia
 • 2019-10-24
  Zmluva ECO-C
 • 2019-10-23
  Zmluva Nadácia 42
 • 2019-10-23
  Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky
 • 2019-07-26
  Propragačný materiál na ME BA
 • 2019-07-19
  Dodatok č. 1 k zmluve č. 0083_2019_SŠ
 • 2019-07-18
  Zmluva o spolupráci
 • 2019-05-09
  Zmluva č. 0382/2019/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2019
 • 2019-01-09
  Zmluva č. 0083/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019

2018

 • 2018-12-05
  Mandátna zmluva - právny servis
 • 2018-12-04
  Zmluva GPX
 • 2018-10-01
  Dodatok č.1 Erasmus +
 • 2018-09-25
  Zmluva ECO-C
 • 2018-09-22
  Mandátna zmluva pre projekt Erasmus +
 • 2018-09-12
  Audit účtovnej závierky 2018
 • 2018-08-21
  Vzdelávanie trénerov
 • 2018-06-29
  Mandátna zmluva
 • 2018-05-16
  Zmluva č. 0474/2018/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
 • 2018-01-26
  Príspevok uznanému športu na rok 2018

2017

 • 2017-10-31
  ME žien 2018
 • 2017-10-23
  Erasmus +
 • 2017-10-14
  Zmluva o spolupráci extraliga

2016

 • 2016-12-05
  Telekomunikačné služby

2015

 • 2015-07-01
  Mandátna zmluva
 • 2015-06-30
  Nájomná zmluva kancelária
 • 2015-06-30
  Nájomná zmluva skladu CIS
 • 2015-06-29
  Mandátna zmluva - doručovateľský servis
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.