Elektronické hlasovania

Schválenie rozdelenia finačných prostriedkov pre Regionálne šachové akadémie na výchovu a prípravu mládežníckych talentov SR

Označenie: E-0025-2019
Predložil/a: Zdeněk Gregor
Vydal: SŠZ Výkonný výbor
Dátum zverejnenia: 19.07.2019 06:00

Text uznesenia

VV SŠZ schvaľuje rozdelenie finančného príspevku v zmysle splnenia stanovených podmienok k hodnotenému obdobiu 30.06. 2019  za účelom výhovy a trénersko-metodickej prípravy mládežníckych talentov pre  RŠA Liptovská Šachová Škola, RŠA Žilina, RŠA Banská Bystrica a RŠA Považie  vo výške 1250 €/ RŠA .


Hlasovali za: 6
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 1
Celkový výsledok: Uznesenie schválené
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.