Elektronické hlasovania

Nominácia MS U14-18 Mumbai

Označenie: E-0027-2019
Predložil/a: Martin Dobrotka
Vydal: SŠZ Výkonný výbor
Dátum zverejnenia: 22.07.2019 05:59

Text uznesenia
VV SŠZ na základe dosiahnutého výsledku na MS 2018 nominuje MS U14-18 (Mumbai, India) v termíne od 1.10.-13.10.2019 hráča s osobným právom účasti: CH18 IM Viktor Gažík. Hráč s osobným právom účasti má hradené všetky náklady spojené s účasťou na tomto podujatí: FIDE Entry Fee 70 Eur, organizačný poplatok 100 Eur, cestovné náklady, letenku a iné nevyhnutné náklady (napr. poplatok za víza). VV SŠZ na základe výsledkov MSR mládeže nominuje na nasledovných hráčov: CH18 Lukáš Varga, CH16 Adrián Zetocha, CH14 Vladimír Bochnička, D18 WFM Stella Sáňková, D16 Dominika Tomčíková. Nominovaní hráči majú hradené náklady: FIDE Entry Fee 70 Eur a organizačný poplatok 100 Eur, ostatné náklady (cestovné, letenku, víza a iné) si hradia sami. Sprievodné osoby si všetky náklady hradia sami: cestovné náklady, letenku, organizačný poplatok, pobytové náklady, víza a iné. VV SŠZ na MS mládeže do 18 rokov (Mumbai) nominuje za vedúceho výpravy a trénera: IM Igora Gažíka, ktorý má hradené všetky náklady spojené s účasťou na podujatí (cestovné náklady, letenku, organizačný poplatok, víza a pod.). VV SŠZ si objednáva u Bojnickej šachovej akadémie zabezpečenie reprezentačnej prípravy mládeže na podujatie MS mládeže do 18 rokov (Mumbai) vo výške 400 Eur.

Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Celkový výsledok: Uznesenie schválené
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.