Elektronické hlasovania

Nominácia MS juniori New Delhi

Označenie: E-0028-2019
Predložil/a: Martin Dobrotka
Vydal: SŠZ Výkonný výbor
Dátum zverejnenia: 22.07.2019 05:59

Text uznesenia
VV SŠZ na základe dosiahnutého výsledku na MS 2018 nominuje MS juniorov (New Delhi, India) v termíne od 14.10.-26.10.2019 hráča s osobným právom účasti: IM Viktor Gažík. Hráč s osobným právom účasti má hradené všetky náklady spojené s účasťou na tomto podujatí: FIDE Entry Fee 70 Eur, organizačný poplatok 100 Eur, cestovné náklady, letenku a iné nevyhnutné náklady (napr. poplatok za víza). VV SŠZ na základe výsledkov MSR mládeže nominuje na nasledovných hráčov: FM Martin Jablonický, WFM Dominika Ferková. Nominovaní hráči majú hradené náklady: FIDE Entry Fee 70 Eur a organizačný poplatok 100 Eur, ostatné náklady (cestovné, letenku, víza a iné) si hradia sami. Sprievodné osoby si všetky náklady hradia sami: cestovné náklady, letenku, organizačný poplatok, pobytové náklady, víza a iné. VV SŠZ na MS juniorov (New Delhi) nominuje za vedúceho výpravy a trénera: IM Igora Gažíka, ktorý má hradené všetky náklady spojené s účasťou na podujatí (cestovné náklady, letenku, organizačný poplatok, pobytové náklady, víza a pod.). VV SŠZ si objednáva u Bojnickej šachovej akadémie zabezpečenie reprezentačnej prípravy mládeže na podujatie MS juniorov (New Delhi) vo výške 400 Eur.

Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Celkový výsledok: Uznesenie schválené
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.