Elektronické hlasovania

ME mládeže Bratislava - trénerské zabezpečenie

Označenie: E-0033-2019
Predložil/a: Rastislav Diviak
Vydal: SŠZ Výkonný výbor
Dátum zverejnenia: 01.08.2019 05:59

Text uznesenia
VV SŠZ nominuje za hlavného trénera slovenskej výpravy na ME mládeže 2019 FM Tomáša Kraka s úhradou pobytových nákladov vo výške 300 eur. VV SŠZ si objednáva u Šachy Reinter n.o. zabezpečenie športovej prípravy mládeže na ME v Bratislave vo výške 400 eur. VV SŠZ si objednáva u medzinárodnej šachovej akadémie Interchess zabezpečenie športovej prípravy mládeže na ME v Bratislave vo výške 400 eur. VV SŠZ si objednáva u Liptovskej šachovej školy zabezpečenie športovej prípravy mládeže na ME v Bratislave vo výške 600 eur. 

Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 0
Celkový výsledok: Uznesenie schválené
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.