Elektronické hlasovania

ME mládeže Bratislava - vedúci výpravy

Označenie: E-0036-2019
Predložil/a: Rastislav Diviak
Vydal: SŠZ Výkonný výbor
Dátum zverejnenia: 02.08.2019 05:59

Text uznesenia
VV SŠZ nominuje Jána Kocúra za vedúceho slovenskej výpravy na ME mládeže v Bratislave s úhradov pobytových nákladov. VV SŠZ si objednáva personálno-organizačné zabezpešenie počas ME mládeže v sume 300 eur u TJ Tatran Zákamenné. VV SŠZ schvaľuje úhradu urganizačného poplatku 100 eur/osoba pre Jána Kocúra, Tomáša Kraka, Sergeja Berezjuka, Gennadija Timoščenka a Štefana Mazúra.

Hlasovali za: 5
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa: 2
Celkový výsledok: Uznesenie schválené
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.