Neprehliadnite
dolavacelkom2dolava2
doprava2dopravacelkom2
Správa z neprehliadnite

Konferencia SŠZ 2017

Vážení členovia SŠZ,

zasadnutie Konferencie SŠZ sa uskutoční dňa 17.06.2017 v priestoroch Spojenej školy Banská Bystrica na ulici Kremnička 10.

Hlavné body programu:

  1. Schválenie rozpočtu na rok 2017
  2. Aktualizácia stanov SŠZ
  3. Doplnenie orgánov SŠZ / Licenčný, Antidopingový, Arbitrážny/

 V zmysle zákona o športe §19 bod1 písmeno i, každý člen SŠZ môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu do orgánov národného športového zväzu. Súčasťou tohto článku je aj  príloha, kde nájdete kandidátsky lístok na vyplnenie. Je potrebné, aby lístok bol podpísaný aj navrhovateľom, aj kandidátom. Lístok musí byť doručený na sekretariát SŠZ, Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky, najneskôr do 13.06.2017.

 Pozvánka a návrh programu konferencie

http://www.chess.sk/files/subory/1487096526Pozvankanakonferenciu.pdf

Kandidátsky lístok:

http://www.chess.sk/files/subory/1487096542KandidatskylistoknaKonferenciuSSZ2017.pdf

 Zoznam kandidátov na členov orgánov

 http://www.chess.sk/files/subory/ZoznamprihlasenychkandidatovdoorganovSSZ.pdfZverejnené: 18.02.2017
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.