Neprehliadnite
dolavacelkom2dolava2
doprava2dopravacelkom2
Správa z neprehliadnite

Seminár pre trénerov 1.stupňa

Seminár Banská Bystrica 27.-28.4.2019

Slovenský šachový zväz v spolupráci s trénerským vzdelávacím centrom katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravil v termíne 27.-28.04.2019 školenie trénerov 1.kvalifikačného stupňa - všeobecná časť. Poplatok za školenie je 45€. Školenie bude zakončené záverečnou skúškou. Absolventi školenia získajú titul tréner 1.kvalifikačného stupňa, a po absolvovaní šachovej časti, budú zapísaní do registra Ministerstva školstva ako športoví odborníci - tréneri 1.kvalifikačného stupňa.

Školenia sa organizujú pravidelne, na základe zmluvy o spolupráci medzi SŠZ a UMB Banská Bystrica, ktorú podpísal prezident SŠZ pán Zdenek Gregor.

V prípade záujmu o školenie, pošlite prosím prihlášku na sekretariát SŠZ v termíne do 17.04.2019 spoločne s úhradou 45€. Bankové spojenie nižšie:

Bankové spojenie : FIO Banka (pre príjem poplatkov od členskej základne: členské, licencie, tituly, turnaje, atď.)
Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Záujemcov o školenie zaregistruje priamo SŠZ.

Miesto konania: Katedra telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica Tajovského č.40.

Doprava a ubytovanie: individuálne.

Stránka UMB s informáciami o školení a možnostiach ubytovania:

http://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/prihlasenie-a-financovanie-vzdelavania


Seminár Liptovský Mikuláš 28.4.2019

Dňa 28.4.2019 sa uskutoční v Tatralandii v Liptovskom Mikuláši seminár trénerov 1.trénerského stupňa, ktoré ukončí skúška z odbornej šachovej časti.

Začiatok :  28.4.2019 o 9.15 v bowlingovej klubovni pri recepcii

Doprava a ubytovanie individuálne

V prípade záujmu o školenie, pošlite prosím prihlášku na sekretariát SŠZ v termíne do 25.04.2019 spoločne s úhradou 10€. Bankové spojenie nižšie:

Bankové spojenie : FIO Banka (pre príjem poplatkov od členskej základne: členské, licencie, tituly, turnaje, atď.)
Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Účastníci školenia v Bratislave dňa 19.1.2019, si môžu skúšku urobiť v Bratislave dňa 20.4.2019 počas turnaja Doprastav alebo počas turnaja GPX začiatkom mája. Termín upresní pán Michal Vrba.

Účastníci školenia v Trenčíne dňa 23.3.2019 si môžu skúšku urobiť počas MSR mládeže v Tatralandii, alebo na najbližšom podujatí regionálnej akadémie Považská Bystrica.

 

 

 

Peter Paleček

predseda TMKZverejnené: 15.04.2019
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.