Neprehliadnite 
topstar Zmena v systéme ratingovania turnajov
Nový článok pridaný s názvom Zmena v systéme ratingovania turnajov...
Zverejnené: 14.04.2021
dolavacelkom2dolava2
doprava2dopravacelkom2
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
msrblitz
msramaterov
kotan
newsletter
ecoc
Správa z neprehliadnite

Posunutie dátumu pri oneskorení úhrady členského

VV SŠZ v súvislosti s epidémiou COVID 19 schvaľuje v Sadzobníku poplatkov a pokút pre rok 2021 zmenu termínu na uplatňovanie sankcií pri oneskorení úhrady členských poplatkov z 1.apríla na 1.september. Pre rok 2021 bude sankčný poplatok 25 % z neuhradenej sumy účtovaný pri uhradení členských poplatkov v čase od 1. júla do konca roku 2021 s výnimkou nových registrácií.Zverejnené: 07.02.2021
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.