Vízia, poslanie a hodnoty
Vízia Slovenského šachového zväzu

Naším cieľom je získať pre šach celonárodnú popularitu, aktívne zapojenie verejnosti a viac podpory zo strany verejného aj súkromného sektora.

Poslanie Slovenského šachového zväzu

Našim poslaním je vytvárať a rozvíjať podmienky pre rozvoj šachu, presviedčať verejnosť o využívaní jeho pozitívneho vplyvu na rozvoj tvorivého myslenia, pamäti, fantázie, presnosti a vôle, a tým prispievať k budovaniu vedomostnej spoločnosti.

Hodnoty Slovenského šachového zväzu
  • Byť oddaný a zodpovedný pri dosiahnutí našej vízie
  • Byť efektívny a transparentný v našej komunikácii
  • Povzbudzovať tvorivosť a vytrvalosť
  • Pracovať harmonicky ako tím a oceňovať prácu jeden druhého
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.