Výkonný výbor
Prezident SŠZ
Ing. Roman Milan
Email: infomilanroman.sk
Telefón: +421 905 410 990
Člen výkonného výboru
Ing. Blaho Štefan
Email: naxanseznam.cz
Telefón: +421 903 432 800
Oblasť riadenia: Ekonomika
Člen výkonného výboru
Bc. Diviak Rastislav
Email: rasto.diviakgmail.com
Telefón: +421 908 684 444
Oblasť riadenia:Reprezentácia, mládež
Člen výkonného výboru
PaedDr. Kocúr Ján
Email: kocurjanzakgmail.com
Telefón: +421 917 571 710
Oblasť riadenia: Šach na školách, trénovanie a metodika