Kontakty

Adresa:  Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky

Právna forma: občianske združenie

Druh športovej organizácie:národný športový zväz v uznanom športe

Druh športu: šach

Druh vykonávanej športovej činnosti: šach

IČO: 17310571

DIČ: 2020879883

Bankové spojenie : FIO Banka / pre príjem poplatkov od členskej základne: členské, licencie, tituly, turnaje, atď./
Číslo účtu v tvare IBAN: SK54 8330 0000 0026 0093 2871
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Bankové spojenie pre príjem príspevku uznanému športu

Číslo účtu v tvare IBAN:SK7111110000006601147013

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Bankové spojenie pre príjem dotácie zo štátneho rozpočtu

Číslo účtu v tvare IBAN:SK7683300000002600932863

SWIFT/BIC:FIOZSKBAXXX

Číslo fondového účtu na sieň šachovej slávy: SK84 0200 0000 0039 0797 2653


Elektronická pošta: sekretariat@chess.sk,

mobil +421 903 363 993

Milan Roman  prezident SŠZ, +421 905410 990

Vladimír Szűcs, generálny sekretár, sekretariat@chess.sk +421 903 363 993

Ján Sáňka, kontrolór, kontrolor@chess.sk

 

Príslušnosť k športovým organizáciám

Zväz je členom Medzinárodnej šachovej federácie FIDE a Európskej šachovej únie ECU. Zväz je členom Slovenského olympijského výboru SOV.

Verejný kľúč PGP

Na zasielanie informácii z vyšším stupňom stupňom ochrany SŠZ zverejňuje svoj verejný šifrovací kľúč PGP

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k Slovenskému šachovmu zväzu

zoznam nájdete tu

Zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k Slovenskému šachovemu zväzu

zoznam nájdete tu 

Katalóg činností, tovarov, a služieb:

šachová literatúra, šachový materiál, organizácia šachových podujatí, on - line prenosy so šachových podujatí, reklama na webovom priestore

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov : áno

Označenie zdrojovej evidencie: Slovenský šachový zväz

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.