Kontakty kraje
Bratislavský šachový zväz
Predseda: Sklár, Martin
Adresa: Junácka 6, 83104 Bratislava
IČO: 22665382
Email: sklar_mcentrum.sk
Telefón: +421 908 772 092
Krajský šachový zväz Trnava
Predseda: Diviak, Rudolf
Adresa: S. Jurkoviča 1207/52, 905 01 Senica
IČO: 36086282
Email: rudolf.diviakgmail.com
Telefón: +421 905 311 146
Šachový zväz Nitrianskeho kraja
Predseda: Blaho, Štefan
Adresa: M. R. Štefánika 21, 940 02 Nové Zámky
IČO: 42124671
Email: naxanseznam.cz
Telefón: +421 903 432 800
Krajský šachový zväz Trenčín
Predseda: Dobrotka, Martin
Adresa: Ulica olympionikov 4, 971 01 Prievidza
IČO: 42152232
Email: dobrotkasachprievidza.sk
Telefón: +421 905 360 654
Krajský šachový zväz Žilina
Predseda: Sedláček, Pavol
Adresa: Hurbanova 28, 010 01 Žilina
IČO: 42212812
Email: pavol.sedlacekgmail.com
Telefón: +421 915 802 570
Krajský šachový zväz Banská Bystrica
Predseda: Holík, Ondrej
Adresa: E.M.Šoltésovej 6, 960 01 Zvolen
IČO: 45028681
Email: holikondrgmail.com
Telefón: +421 905 842 099
Košický šachový zväz
Predseda: Dubecký, Tomáš
Adresa: Hlinkova 24, 040 01 Košice
IČO: 42239923
Web:
Email: tomas.dubeckygmail.com
Telefón: +421 904 056 769
Prešovský krajský šachový zväz
Predseda: Pčola, Jaroslav
Adresa: V. Clementisa 2, 080 01 Prešov
IČO: 42082374
Web:
Email: pcolareinter.sk
Telefón: +421 903 631 831
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.