Komisie

Kontrolór: Ján Sáňka kontrolor at chess.sk

Kontrolná komisia SŠZ

Martin Sklár sklar_m at centrum.sk
Štefan Marsina marsina.stefan at gmail.com
 
Etická komisia:

Ľuboslav Škoviera - predseda skoviera.luboslav at gmail.com
Erik Caban  -  erik.caban at gmail.com

 
Licenčná komisia:
Vladimír Szűcs - predseda sekretariat at chess.sk
Imrich Jurčišin - jurcisin.imrich at slposta.sk
Igor Poláčik -     ipolacik at gmail.com
 
Arbitrážna komisia:
Ivan Syrový - predseda ivan.syrovy at gmail.com
Rastislav Diviak -  rasto.diviak at gmail.com
Anton Geffert -  geffert at tuzvo.sk
 

Antidopingová komisia:
Blažej Pandula - predseda blazej.pandula at tuke.sk
Marek Tauber - marek.tauber at gmail.com
Dušan Forbák - d.forbak at hotmail.com
 
Mediálna komisia:
Monika Motyčáková - predseda monika.motycakova at gmail.com
Ondrej Danada ondrej at danada.sk
Vladimír Jacko ml. vjacko64 at gmail.com
Marek Zelnický marek at sachrbk.sk
 
Ekonomicka komisia
Marek Zelnický - predseda marek at sachrbk.sk
Zdeněk Gregor zdenekgregorbb at gmail.com
Štefan Blaho naxan at seznam.sk
Peter Paleček palecek at centrum.sk
Martin Sklár sklar_m  at centrum.sk
Vladimír Szűcs sekretariat at chess.sk
 
TMK komisia
 
Peter Paleček  - predseda palecek at centrum.sk
Ján Markoš jan.markos at gmail.com
Igor Štohl  stohl at chello.sk
Tomáš Kraktomas.krak at gmail.com
Miroslav Roháček rohacek.miroslav at gmail.com
Vladimír Haring haringvlado at gmail.com
 
 
Športovo-technická komisia
Karol Pekár - pekar.karol at imafex.sk
Rastislav Diviak rasto.diviak at gmail.com
Peter Falťan peter.faltan@gmail.com
Martin Dobrotka dobrotka at sachprievidza.sk
Ján Murín murin.jan2 at gmail.com
Anton Geffer geffert at tuzvo.sk
Imrich Jurčišin jurcisin.imrich at slposta.sk
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.