Komisie

Kontrolór: Rastislav Nemečkay kontrolor at chess.sk

Kontrolná komisia SŠZ

Martin Sklár sklar_m at centrum.sk
Jaroslav Bánoci jaro.banoci at gmail.com
Milan Chovan  milan.chovan4 at gmail.com  

 
Športovo-technická komisia:
Rastislav Diviak - predseda rasto.diviak at gmail.com

Rozhodcovská komisia:
Rastislav Diviak - predseda rasto.diviak at gmail.com

Ekonomická komisia:
František Jablonický - predseda frantisek.jablonicky at gmail.com

Trénersko - metodická komisia:
Peter Paleček - predseda palecek at centrum.sk

Matričná komisia:
Vladimír Szűcs - predseda sekretariat at chess.sk

Klasifikačná komisia:
Karol Pekár - predseda pekar.karol at imafex.sk

Etická komisia:
Ondrej Danada - predseda ondrej at danada.sk
Vladimír Puchart  -  chempuk at yahoo.com
Ladislav Šipeky -  ladislav at sipeky.sk
Igor Eremiáš - eigor at centrum.sk
Oliver Ralík  -  oliver.ralik at gmail.com
 
Licenčná komisia:
Vladimír Szűcs - predseda sekretariat at chess.sk
Imrich Jurčišin - jurcisin.imrich at slposta.sk
Igor Poláčik -     ipolacik at gmail.com
 
Arbitrážna komisia:
Ivan Syrový - predseda ivan.syrovy at gmail.com
Vincent Černák -  vcernak at stonline.sk
Juraj Ondráš -  juraj.ondras at gmail.com
 

Antidopingová komisia:
Blažej Pandula - predseda blazej.pandula at tuke.sk
Marek Földesi - marek.foldesi at gmail.com
Marek Tauber - marek.tauber at gmail.com
Dušan Forbák - d.forbak at hotmail.com


Rodičovská komisia:
Igor Gazik - predseda gazik-ssz at yandex.com

Komisia informačných technológií:
Ondrej Danada  - predseda ondrej at danada.sk

Náborové súťaže:
Rastislav Diviak - predseda rasto.diviak at gmail.com

Komisia mládeže:
Zdenek Gregor - predseda gregor_zdenek at stonline.sk

Legislatívna komisia:
Alexander Riabov - predseda sasariabov at gmail.com

Mediálna a propagačná komisia:
Alexander Riabov - predseda sasariabov at gmail.com

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.