Komisie

Kontrolór: Ján Sáňka kontrolor at chess.sk

Kontrolná komisia SŠZ

Martin Sklár sklar_m at centrum.sk
Štefan Marsina marsina.stefan at gmail.com
 
Etická komisia:
Ľuboslav Škoviera - predseda skoviera.luboslav at gmail.com
Erik Caban  -  erik.caban at gmail.com
Roman Lukáč  -  Roman.Lukac at zeppelin.com

Licenčná komisia:
Vladimír Szűcs - predseda sekretariat at chess.sk
Imrich Jurčišin - jurcisin.imrich at slposta.sk
Igor Poláčik -     ipolacik at gmail.com
 
Arbitrážna komisia:
Ivan Syrový - predseda ivan.syrovy at gmail.com
Rastislav Diviak -  rasto.diviak at gmail.com
Anton Geffert -  geffert at tuzvo.sk
 

Antidopingová komisia:
Blažej Pandula - predseda blazej.pandula at tuke.sk
Marek Tauber - marek.tauber at gmail.com
Dušan Forbák - d.forbak at hotmail.com
 
Mediálna komisia:
Alexander Riabov - predseda sasariabov@gmail.com

 
Ekonomicka komisia
Marek Zelnický - predseda marek at sachrbk.sk
Zdeněk Gregor zdenekgregorbb at gmail.com
Štefan Blaho naxan at seznam.sk
Martin Sklár sklar_m  at centrum.sk
Vladimír Szűcs sekretariat at chess.sk
 
TMK komisia
 
Rastislav Diviak - predseda rasto.diviak at gmail.com
Martin Dobrotka - podpredseda dobrotka at sachprievidza.sk
 
Reprezentačná komisia
Martin Dobrotka - predseda dobrotka at sachprievidza.sk
 
Legislatívna komisia
Alexander Riabov - predseda sasariabov at gmail.com
 
Športovo-technická komisia
Karol Pekár - predseda pekar.karol at imafex.sk
Peter Falťan peter.faltan at gmail.com
Rastilav Diviak rasto.diviak at gmail.com
Martin Dobrotka dobrotka at sachprievidza.sk
Ján Murín murin.jan2 at gmail.com
Imrich Jurčišin jurcisin.imrich at slposta.sk
Tono Geffert geffert at tuzvo.sk
Ladislav Kamiský laci.kaminsky@gmail.com
Alexander Riabov - sasariabov@gmail.com

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.