Komisie

Kontrolór: Ján Sáňka kontrolor at chess.sk

Kontrolná komisia SŠZ

Martin Sklár sklar_m at centrum.sk
Štefan Marsina marsina.stefan at gmail.com
 
Etická komisia:
Ľuboslav Škoviera - predseda skoviera.luboslav at gmail.com
Erik Caban  -  erik.caban at gmail.com
Roman Lukáč  -  Roman.Lukac at zeppelin.com

Licenčná komisia:
Vladimír Szűcs - predseda sekretariat at chess.sk
Imrich Jurčišin - jurcisin.imrich at slposta.sk
Igor Poláčik -     ipolacik at gmail.com
 
Arbitrážna komisia:
Ivan Syrový - predseda ivan.syrovy at gmail.com
Rastislav Diviak -  rasto.diviak at gmail.com
Anton Geffert -  geffert at tuzvo.sk
 

Antidopingová komisia:
Blažej Pandula - predseda blazej.pandula at tuke.sk
Marek Tauber - marek.tauber at gmail.com
Dušan Forbák - d.forbak at hotmail.com
 
Mediálna komisia:
Alexander Riabov - predseda sasariabov@gmail.com
Marcel Benček - marcel.bencek at enpro.sk
Marián Holubčík - marian.holubcik at tasr.sk
Tomáš Kolár - kolar.toma at gmail.com
 
 
Ekonomicka komisia
Štefan Blaho - predseda naxan at seznam.sk
Martin Dobrotka -  dobrotka at sachprievidza.sk
Zdeněk Gregor zdenekgregorbb at gmail.com
Vladimír Szűcs sekretariat at chess.sk
 
TMK komisia
 

Martin Dobrotka - podpredseda dobrotka at sachprievidza.sk
 
Reprezentačná komisia
Martin Dobrotka - predseda dobrotka at sachprievidza.sk
Rastislav Diviak - rasto.diviak at gmail.com
 
Legislatívna komisia
Alexander Riabov - predseda sasariabov at gmail.com
Marek Tauber - marek.tauber at gmail.com
Michal Slamena - michal.slamena at gmail.com
 
Športovo-technická komisia
Karol Pekár - predseda pekar.karol at imafex.sk
Peter Falťan peter.faltan at gmail.com
Rastilav Diviak rasto.diviak at gmail.com
Martin Dobrotka dobrotka at sachprievidza.sk
Ján Murín murin.jan2 at gmail.com
Imrich Jurčišin jurcisin.imrich at slposta.sk
Tono Geffert geffert at tuzvo.sk
Ladislav Kamiský laci.kaminsky@gmail.com
Alexander Riabov - sasariabov@gmail.com
 
Komisia mládeže
Zdeněk Gregor zdenekgregorbb at gmail.com
Rudolf Diviak   rudolf.diviak@gmail.com
Darina Vaneková mladost.so@gmail.com
Juraj Ivan  ivjnjura@posta.telekom.sk
Stanislav Vlček wlk1977@yahoo.com
Imrich Jurčišin jurcisin.imrich@slposta.sk
Jozef Ráchela elektrosvitvr@ba.telecom.sk
Rudolf Habrda habrda55@gmail.com
Oliver Ralík oliver.ralik@gmail.com
 
Komisia rozhodcov
Karol Pekár - predseda pekar.karol at imafex.sk
Rastilav Diviak rasto.diviak at gmail.com
Ladislav Šipeky  ladisla at sipeky.sk
Rudolf Habrda habrda55 a tgmail.com
Dušan Orgoň dusan.orgon at hella.com
Tono Geffert geffert at tuzvo.sk
Andrej Gajdošík gajdosik.kszz  at gmail.com
Ladislav Kamiský laci.kaminsky at gmail.com
Roman Juhár   roman.juhar at gmail.com
 
Komisia CIS
Ján Kocúr  - predseda kocurjanzak at gmail.com
Stanislav Vlček - podpredseda wlk1977 at  yahoo.com
Peter Bielik  bielikp at px.psg.sk
Arpád Piroška nrsa at nrsa.sk
Július Gajarský julius.gajarsky at gmail.com
Samuel Fortiak s.fortiak at gmail.com
Patrik Nemergut  sachovyklubsl at gmail.com
Radoslav Ondo  ondo at reinter.sk 

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.