Ako zapojiť školu?

Škola/Škôlka/Centrum voľného času prihlásená do projektu "Šach na školách - CiS - Chess in schools" dostane zadarmo materiál:

 • štandardne 12 kusov šachových súprav
 • 1 sada učebníc Škola šachu 1, 2, 3 (autori: Paleček, Muríň)
 • propagačný plagát projektu CiS

Škola/Škôlka/Centrum voľného času sa prihlásením do projektu Šach na školách zaväzuje zaplatiť registračný poplatok do projektu Šach na školách vo výške 30 Eur. SŠZ takto získané financie použije na rozvoj projektu, predovšetkým nákup ďalších učebných pomôcok a organizáciu školení a seminárov pre vedúcich krúžkov a začínajúcich trénerov.

Požiadavky na školy škôlky a CVČ:

 1. Založenie predmetu/krúžku šachu, resp. aktuálne fungujúci predmet/krúžok.
 2. Vedenie celoročnej výučby šachu (min. 25 schôdzok/školský rok), odporúča sa účasť 10 detí v krúžku
 3. Samostatná nástenka v triede, na chodbe školy, v budove výučby s informáciami o šachovom krúžku, propagačným materiálom o šachu, iné súvisiace dokumenty.
 4. Na konci každého školského roku zaslať regionálnemu manažérovi stav krúžku/predmetu obsahujúci: termín a čas, kedy predmet/krúžok pracoval, počet detí, aktualizované kontakty na vedúceho krúžku, námety a pripomienky na zlepšenie, prípadne ukončenie činnosti.
 5. Motivovať deti z predmetu/krúžku k zakúpeniu prémiového členstva (pozri nižšie) v hodnote 10 €.

Balíček prémiového člena CIS obsahuje:

 • 1 kus učebnica Škola šachu 1, 2 alebo 3 podľa vlastného výberu (autori: Paleček, Muríň),
 • preukaz člena "Šach na školách" vo forme vkusnej plastovej karty,
 • individuálne členstvo v Slovenskom šachovom zväze na daný kalendárny rok po  realizovaní úhrady vo výške 10 € na účet SŠZ SK54 8330 0000 0026 0093 2871. Prípadné obnovenie členského v SŠZ na ďalší kalendárny rok je potrebné uhradiť v termíne do 31.3. príslušného roku. Členovia SŠZ majú, o. i. možnosť zúčastňovať sa oficiálnych majstrovských súťaží SŠZ.

Bonus pre učiteľov, ktorí rozbehnú šachový krúžok, prípadne budú šach učiť na vybranej škole: bezplatné školenie, kniha Prvé kroky na šachovnici od Ivana Pauličku. 

SŠZ neposkytuje: 
Odmenu vedúceho predmetu/krúžku. 

Doplnkové informácie k prihláške: 
Okrem údajov vo formulári prihlášky nás zaujíma (odpoveď uveďte do e-mailu):

Otázky pre zástupcu školy:

 • Či sa už na Vašej škole šach učil
 • A ak áno, tak odkedy ako krúžok a odkedy ako nepovinný predmet
 • Koľko času týždenne sa šach učil
 • Koľko detí sa zúčastňovalo výučby (ak neviete presné čísla, stačí približne)
 • Dôležité je jednou vetou uviesť, prečo Vaša škola chce ponúknuť šach svojim deťom

Otázky pre vedúceho krúžku:

 • Či ste už šach učili/trénovali
 • Ak áno odkedy, kde a asi v akom rozsahu
 • Či máte trénerskú kvalifikáciu Slovenského šachového zväzu
 • Dôležité je jednou vetou uviesť, prečo chcete deti učiť hrať šach

Komu napísať: 
Ing. Stanislav Vlček (manažér projektu) wlk1977@yahoo.com

 

 


Preukaz člena Šachu na školách

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.