Je šach šport?

Športy sú paletou rozsahu zapojenia fyzickej, vôľovej a rozumovej aktivity

Šach je za šport uznaný medzinárodnými športovými organizáciami, z ktorých najvýznamnejšou je Medzinárodný olympijský výbor, či Medzinárodná asociácia univerzitného športu. Žiadne z týchto organizácií nedelia športy na akési druhy pohyblivých alebo nepohyblivých aktivít, ale kvalifikujú túto ľudskú činnosť univerzálne za šport na základe kritérií, ktoré musia spĺňať. Vytváranie nových kritérií je v protiklade proti všeobecnému definovaniu športu na medzinárodnej úrovni, medzinárodnými športovými organizáciami. Akékoľvek podobné delenia športov na základe aktivity, bude vždy vytvárať dojem spochybňovania pozície športového odvetvia ako športu vôbec, čo je v rozpore s tým, čo je uznávané medzinárodne.

Ľudské činnosti, ktoré sú medzinárodne označované za šport sú pestrou paletou možností rozsahu zapojenia fyzickej, vôľovej a rozumovej aktivity, ktoré je veľmi náročné ohraničiť. Športová streľba, lukostreľba, golf, či curling sú športami, ktoré štartujú dokonca aj na Olympiáde, a predpokladáme, že by ich ani nikto nechcel zaraďovať medzi „nepohyblivé“ športy (napríklad v porovnaní so šprintom na 100 metrov), avšak pri výkone samotného športu je pri nich oveľa viac dôležitejšie nastavenie a používanie mysle, koncentrácie, stratégie ako samotnej fyzickej aktivity. Telesná konštrukcia ich hráčov tiež primárne nezohráva najdôležitejšiu úlohu. Šach je prinajmenšom v tejto rovine totožne pohyblivým športom.

Šach sa na medzinárodnej úrovni intenzívne a inštitucionálne rozvíja stovky rokov. Prvé majstrovstvá sveta sa uskutočnili ešte v 19. storočí. Na začiatku 20. storočia bol šach uznaným športom aj medzinárodnými organizáciami. Medzinárodná šachová organizácia FIDE združuje 780.000 registrovaných hráčov (2018), spomedzi 185 členských federácií. FIDE odhaduje, že šach na celom svete hrá až 600 miliónov obyvateľov planéty, čím sa radí medzi najväčšie športy vôbec v kategórii športu pre všetkých.

Na Slovensku evidujeme ročne viac ako 4.500 aktívnych turnajových alebo ligových hráčov. Týmto počtom sa Slovenský šachový zväz radí z celej palety zhruba 90 uznaných športov pôsobiacich na Slovensku počtom členov blízko TOP 10 najväčších športov. Počtom aktívnej mládeže (spĺňajúcej kritériá zákona) sa s počtom kolísajúcim od 900 do 1300 radíme do zhruba prvej šestky najväčších športových zväzov na Slovensku na základe údajov z excelových tabuliek ministerstva, ktoré slúžia na výpočty príspevkov pre uznané športy. Prvé kluby na Slovensku evidujeme už v 20. rokoch 20. storočia a prvý predsedom Slovenského šachového výboru bol štátnik Vavro Šrobár. Najstaršie kluby majú históriu tiahnucu sa bez prerušenia aj sto rokov (ŠK Slovan Bratislava, ŠK Ružomberok). Naprieč celým Slovenskom sa národná ligová súťaž hrá až na 6 úrovniach od Extraligy po 5. ligy.

Šach spája - Unikátnosťou šachu je možnosť zvádzať súboje a vytvárať sociálne kontakty naprieč všetkými možnými odlišnosťami veku, pohlavia a iných štandardných odlišností medzi ľuďmi, čo zvýrazňuje jeho sociálne benefity.

Šach má aj významné zdravotné dopady, kedy pomáha predchádzať rôznym degeneratívnym ochoreniam mozgu, úspešne bol využitý v pomoci deťom s autizmom (deťom s Aspergerovým syndrómom otvára nový svet, ktorý im iné športy poskytnúť nedokážu) a poruchami sústredenia, socializačných experimentoch – dokonca aj vo väzniciach, či pri zvyšovaní výsledkov žiakov v školách.

Nie všetci sme rovnakí a vyberáme si vhodný priestor pre sebarealizáciu – je množstvo detí, ktoré sa nachádza komfortne a nájde svoju sebarealizáciu aj v „pokojnejších“ športových odvetviach. Tieto deti vďaka tomu môžu naplniť nielen svoj sociálny, ale aj osobnostný a tvorivý potenciál. Triedenie na športy také a onaké, ktoré či teraz alebo neskôr bude zvádzať alebo priamo viesť k podhodnocovaniu istej kategórie športov spôsobí, že tieto deti nemusia byť zachytené pomocnou rukou, ktorú im podáva športovanie, čo bude na neprospech celej spoločnosti.

 

Šach je aj fyzickou aktivitou. Pre špičkových hráčov je nemysliteľné a iba úplne výnimočné, že by do súčasti svojej prípravy nezaraďovali aj nutričné režimy a pohyb pri tréningu. Partie v klasickom hracom tempe trvajú aj 7 hodín, kedy po náročnej kalorickej spotrebe v priebehu rozhodujú práve aj rozdiely v kondičnej výbave jednotlivých hráčov, ktoré vedú k strate pozornosti, či ostražitosti a doslova okamžiky rozhodujú o výsledku niekoľko-hodinového snaženia. V tomto smere sú na medzinárodných školeniach trénerov vedený aj licencovaní tréneri. Je bežnou praxou, že na medzinárodnom šampionáte začína kapitán tímu deň rannou rozcvičkou, či behom, čo napomáha aj správnemu okysličeniu mozgu. Dostatočná fyzická aktivita napomáha aj odbúraniu stresu po celej partii. Výdrž niekoľkých hodín pri maximálnom zachovávaní pravidiel hry, zachovanie tichosti, si vyžaduje tiež istú dávku fyzickej výdrže. Turnaje s náročnými dlhými partiami trvajú obvykle týždeň, 9 dní, či na medzinárodných šampionátoch aj dva týždne. Zápas o majstra sveta bežne trvá aj mesiac. Výnimočným bol súboj Karpova s Kasparovom, ktorý bez prestávky trval takmer polroka. Pri náročných turnajoch sa nezriedka stáva, že hráči aj stratia na váhe pri zvýšenej kalorickej spotrebe, čo je opäť nevyhnutné kompenzovať tréningovými pohybovými aktivitami.

Záver rýchlej partie, či kategória bleskového šachu je náročnosťou na koordináciu vykonávanie rýchlych pohybov pohybovou aktivitou určite zrovnateľná, ba aj prevyšujúca vyššie uvedené športy, ktoré štartujú aj na Olympiáde a tu aj samotná telesná konštrukcia, či aktuálna kondícia môže zohrať veľkú rolu aj na tých najnižších úrovniach.

Tréneri SŠZ bývajú účastní rovnakých trénerských školení, ako tréneri všetkých ostatných športov, ktoré zahŕňajú všeobecnú časť súvisiacu s anatómiou tela. Šach je dokonca vyučovaný v niektorých krajinách na športových fakultách ako univerzitný odbor – podobne ako u nás na FTVŠ.

-          Šach je súťaživý

-          Je v spoločnosti hlboko a historicky etablovaný

-          Vyžaduje si fyzickú kondíciu – pre udržanie maximálnej sústredenosti aj na 7-hodinové partie

-          Má kódex správania – hráči sú penalizovaní pre nešportové správanie – napríklad pre odmietnutie podania rúk pred zápasom; možnosti podvádzania sa riešia veľmi seriózne a zahŕňa aj antidopingové kontroly

-          Existuje úsilie o kvalifikovanie medzi zimné športy na Olympiáde

-          Je široko medzinárodne akceptovaný za šport nielen medzinárodnými organizáciami, ale aj krajinami

-          Globálna a všeobecná hra spájajúca široké spektrum rôznych hráčov

-          Mentálna zložka – každý šport v sebe nesie prvok mentálnej zložky, ktorá sa demonštruje rôznou úrovňou fyzického prejavu – komentátori vzniknú dokonca hovorievať Curling – to je šach na ľade, Petang – šach na tráve a pod.

-          Národné vyznamenania – najúspešnejší šachisti vo svojich krajinách získali tituly najúspešnejších športovcov roka (Carlsen – Nórsko, Anand – India, Topalov - Bulharsko)

-          Ratingový systém – systém ratingu hráčov bol vyvinutý pre šach v 60. rokoch 20. storočia a bol prevzatý viacerými ďalšími športovými odvetviami vrátane amerického futbalu, baseballu, basketbalu, hokeja, korfbalu, rugby a golfu. Futbal a kriket používajú odvodenú formulu

 

Záverom dodávame, že šach je historicky, popularitou, rozsahom členskej základne, výchovou mládeže, zdravotnými a sociálnymi benefitmi jednoznačne športom so všetkými atribútmi, ktoré prináša. Pre jeho úspešne napredovanie je nevyhnutné ho dopĺňať pohybovými aktivitami a nutričnými režimami. Niektoré etapy hry sú rozhodujúce pre výsledok, pokiaľ hráč nemá správnu telesnú konštrukciu a kondíciu. Náročné turnaje sú veľkou psychickou, ale i fyzickou záťažou. Šach napĺňa definičné znaky športu uznané medzinárodnými športovými organizáciami. Experimenty s akýmsi ďalším triedením môžu postaviť dotknuté športy do akejsi druhej kategórie, kde by vôbec museli preukazovať svoju opodstatnenosť, čo je v rozpore s medzinárodne vnímaným všeobecným triedením športu. Týmto by sme radi zachovali súčasný stav a v prípade nevyhnutnosti zmien, aby boli zohľadnené nielen fyzické parametre šachu ako pohybovej aktivity, ktoré sme v tomto dokumente uviedli, ale aj širšie aspekty pôsobenia nášho športového odvetvia z hľadiska dopadov na spoločnosť.

Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.