Spravodajstvo
František Jablonický, kandidát na prezidenta SŠZ: "Pokračujme v dobre rozohranej partii"
Vážení šachoví priatelia, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil so...
Zverejnené: 17.05.2018
Premiérový ročník Mládežníckej ligy ovládol domáci Karol Paluska
V piatok 4.5.2018 sa skončil pilotný ročník Mládežníckej ligy, súťaže, ktorá vznikla...
Zverejnené: 17.05.2018
EU YOUTH RAPID and BLITZ CHAMPIONSHIP Ružomberok 2018 - uzávierka prihlášok do 18.5.
V dňoch 25. - 27. mája 2018 sa uskutočnia v...
Zverejnené: 16.05.2018
Výsledky MSR mládeže v rapid šachu v Topoľčanoch za účasti 440 hráčov
Trojdňový šachový festival mládeže prebiehal tento víkend v Topoľčanoch. Medaile pre víťazov sa...
Zverejnené: 16.05.2018
Šach spája
Choroba nás môže zaskočiť kedykoľvek. Určite je to niečo, s...
Zverejnené: 15.05.2018
sachovetreningy'
Správa zo spravodajstva

František Jablonický, kandidát na prezidenta SŠZ: "Pokračujme v dobre rozohranej partii"

Detail

Vážení šachoví priatelia, dovoľte mi, aby som sa na Vás obrátil so zhrnutím našej trojročnej usilovnej práce.

Tri roky sme zodpovedne hospodárili. Pričinili sme sa o zvyšovanie šachu v spoločnosti, rozbehli sme nové projekty a stali sme sa serióznym partnerom vo vzťahu k štátu a verejným orgánom.

Zvládame zapracovanie zákona o športe. Zúčastňujeme sa na oveľa viac medzinárodných podujatiach. Podporujeme nové domáce turnaje a začali sme so solídnymi finančnými zdrojmi pracovať a podporovať mládež.

V každej dobrej partii sa oplatí pokračovať a ak mi zachováte naďalej svoju dôveru, urobím maximum preto, aby šach v spoločnosti aj naďalej rástol a aby sme mohli dokončiť rozbehnuté projekty.

Pokračujme spoločne ďalej v dobre rozohranej partii.   

Kompletný materiál o výsledkoch našej doterajšej práce si môžete pozrieť tu

Svoju podporu mi môžete vyjadriť aj cez tento formulár

Stručné zhrnutie práce pre SŠZ za roky 2015-2018: 

1) Zodpovedné hospodárenie a výborná finančná kondícia zväzu

Za 3 rozpočtové obdobia vytvorilo SŠZ rezervu vo výške 9.550 € (zdroj: Čerpanie rozpočtu 2015, 2016, 2017)

Celkový príjem zo sponzorského, darov, reklamy a 2% za 3 roky spolu 26.000 € (v rokoch 2009-2015 tvoril tento zdroj za 6 rokov spolu len okolo 13.000 €)Ďalších 5.000 € bolo mimorozpočtovo využitých na podporu MDH. Nárast vlastných príjmov (členské, licencie, registrácie a pokuty) o 6.000 € ročne a dokopy za 3 roky o 10.200 € (príjmy 2014 v porovnaní s 2017 – 2014: 60.729 €, 2015: 62.905, 2016: 62.890 €, 2017: 66.584 €). Nárast ročných príjmov o približne 70.000 € (príjmy roku 2014 a príjmy roku 2018).

Vytvorenie rezervy pre budúcnosť zároveň nijak neobmedzilo rozvoj nových projektov, zvýšenej podpory mládeže a vyššej účasti na medzinárodných podujatiach. Okrem sponzorského sme po mnohých rokoch získali v roku 2018 aj dodatočné financovanie z MŠVVŠ SR vo výške 6.500 € a na ten istý rok aj viac ako 61.000 € pre projekt MDH v rámci Erasmus plus. 

2) Kluby získali po prvý raz finančnú podporu na činnosť s mládežou

SŠZ úspešne zvládol všetky legálne povinnosti (vypracovanie metodiky, zmluvnej dokumentácie, komunikačný servis a kontrolu účtov) na to, aby sa od roku 2017 začali rozdeľovať prostriedky na podporu šachových klubov. V roku 2017 sa takto rozdelilo z prostriedkov MŠVVŠ SR viac ako 13.000 €. Najangažovanejší klub získal podporu až viac ako 900 € za rok. V roku 2018 sa rozdelí viac ako 18.000 € a kluby môžu začať pravidelne počítať a plánovať s týmto navýšením svojich príjmov. 

3) Šach preniká do médií – zvyšujeme spoločenské postavenie šachu

Šach sme dostali na obrazovky všetkých televízií, do tlače, do rádií a do najčítanejších elektronických médií. Televízne reportáže po prvýkrát vysielali zábery z finále extraligy. Na obrazovkách sa objavili aj reportážez Majstrovstiev Slovenska a medzinárodných podujatí, ktoré sme organizovali. Viacerí šachisti vystupovali v reláciách, či dokonca zábavných súťažiach a poskytovali rozhovory pre tlač. Zvyšujeme tak spoločenskú úroveň šachu, čo je nevyhnutne potrebné pre nové príjmy zo sponzorského, ako aj z verejných zdrojov. Na základe medializácie našich úspechov si našich mladých reprezentantov pozval na návštevu aj minister školstva. Celková hodnota propagácie(v zmysle cenníkov médií) dosiahla viac ako 70.000 € a viac ako 100 mediálnych výstupov (prehľad o odkazoch na mediálne výstupy a cenníkoch bol publikovaný v Správe o médiách). Nerátajúc samostatnú akciu účasti A. Karpova na turnaji na Bratislavskom hrade, ktorý sám o sebe dosiahol s ostatnými prezentáciami neporovnateľnú popularizáciu šachu na Slovensku. 

4) Slovakia Tour – pomáhame talentovanej mládeži k zisku titulov

SŠZ rozbehol a výrazne finančne podporil vznik nových uzatvorených turnajov, na ktorých mladí hráči plnia normy medzinárodných titulov. Za tri roky sa uskutočnilo šesť turnajov (4 GM a 2 IM), v júni 2018 sa bude organizovať siedmy turnaj. Okrem nich SŠZ zorganizoval ďalšie dva uzatvorené turnaje na Chess masters & Chess Ladies. Dokopy sa tak podporilo 9 uzavretých turnajov, na ktorých sa získali 2 veľmajstrovské normy (Pecháč a Repka). Vďaka jednej z nich sa Christopher Repka v tomto roku stal naším najmladším slovenským veľmajstrom. Štart mladých hráčov je tiež podporený z prostriedkov Národnej akadémie. Celková podpora týchto podujatí presiahla sumu 10.000 € (ČR 2016, 2017). 

5) Podpora mládeže v Národnej akadémii a regionálnych akadémiách

Celkovo sa rozdelilo cez Národnú a regionálne akadémie takmer 19.000 € v priebehu rokov 2015 až 2017. Len na rok 2018 sa plánuje použiť ďalších 14.000 €, spolu ide teda o čiastku 33.000 €. Z týchto prostriedkov sa podporujú tréningy najtalentovanejšej mládeže s veľmajstrami a medzinárodnými majstrami. Podporuje sa účasť mladých hráčov na uzatvorených a významných turnajoch, ale aj na sústredeniach. V roku 2017 sa podpora dotkla okolo stovky hráčov z listiny talentov. Regionálne akadémie rozvíjajú činnosť s talentovanými hráčmi v regiónoch. 

6) Podpora účasti mládeže na MS, ME a MEÚ a prípravných repre-zápasoch

V priebehu rokov 2016 až 2018 sme podporili účasť mládeže na najvyšších reprezentačných podujatiach vo výške 54.000 € (12.980 v roku 2016, 18.600 € v roku 2017 a 22.509 € plán pre rok 2018). Podpora sa rozšírila z dvoch na troch medailistov a v niektorých prípadoch dokonca aj prvých 4 hráčov za kategóriu mládeže podľa výsledkov na MSR. Rekordne podporenú účasť sme vyslali na Majstrovstvá Európy do Prahy v roku 2016, kde s podporou zväzu štartovalo až 40 mladých hráčov. 

7) Zvýšenie počtu členov zväzu a zvýšenie príjmov z vlastných členských zdrojov

Za volebné obdobie došlo k zvýšeniu počtu členov zväzu z 3750 z roku 2014 na 4150 (+ ďalších 135 členov CIS) v roku 2018. To je nárast o 400 členov, čo je 10,7 %. Nárast počtu členov sa prejavil aj na náraste príjmov vlastných zdrojov (členské, licencie, prestupy a registrácie) až o 6.000 € ročne v porovnaní s rokom 2014 a dovedna o 10.500 € za celé tri roky. 

8) Zákon o športe

Zákon o športe priniesol a naďalej so sebou nesie množstvo povinností a častokrát aj problémov v našom hnutí. Ich vyriešením nám na druhej strane však prináša mnohé benefity, ktoré musíme brať do úvahy aj pri nepopulárnych opatreniach. Aj vďaka rýchlemu a efektívnemu zberu osobných údajov do informačného systému športu sme sa preukázateľne zaradili medzi jedny z najväčších športových zväzov a vzorec týkajúci sa početnosti mládeže bude ešte dlho pomáhať financovaniu SŠZ.

Zapracovali sme agendu rozdeľovania príspevkov klubom a na úrovni SOV sme dávaný za vzorový príklad, keď pomáhame aj iným zväzom so zapracovaním zákona. Celkovo sme kvôli zákonu o športe upravili 12 interných predpisov a právnych dokumentov (stanovy, SPD, SPJ, rokovací poriadok orgánov zväzu, elektronické hlasovanie konferencie, sadzobník poplatkov, prestupový poriadok, disciplinárny poriadok, štatút etickej komisie, metodiku rozdeľovania príspevkov klubom, registračné formuláre, zoznam o právach jednotlivých orgánov a prijímaní ich rozhodnutí). Viaceré z týchto úprav preventívne vopred konzultujeme aj s ministerstvom školstva. Odmenou za to sú nadštandardne vyššie príjmy z ministerstva školstva, ale najmä zodpovedná udržateľnosť spôsobilosti na ich prijímanie. 

9) Prehľadná matrika zväzu – viac informácií o hráčoch

Na webstránke zväzu došlo k viacerým úpravám, ktoré sprehľadňujú informácie o hráčoch a kluboch. O hráčoch je možné dohľadať všetky absolvované turnaje, licencie naprieč sezónami, vývoj ratingu a ďalšie zaujímavé štatistické informácie. 

10) Transparentnosť – základ pre kontinuitu riadenia zväzu

Prijali sme viacero opatrení pre zvýšenie transparentnosti riadenia zväzu oproti minulosti. Zverejňujú sa všetky faktúry a zmluvy zväzu na jednom mieste. Všetky rozpočty a čerpania rozpočtov sú publikované v aktuálnom čase bez zbytočných zdržaní. O priebehu zasadnutí VV a najvyššieho orgánu sa informuje v reálnom čase aktualizovanými článkami na hlavnej stránke. Zápisnice zo zasadnutí výboru boli publikované priemerne do 7 dní od konania zasadnutia. Uznesenia schválené per rollam elektronickým hlasovaním sú publikované v reálnom čase – hneď po ich schválení. Každý rok osobne zasadajú členovia najvyššieho orgánu a vymieňajú si názory na dôležité témy v našom hnutí. Rešpektujeme a vážime si rozhodnutia kontrolných orgánov, a to v prípadoch, keď rozhodujú proti rozhodnutiam, či dokonca aj stanoviskám vedenia zväzu, nakoľko sme s nimi v neustálom diskusnom kontakte. 

11) Obnovenie príjmu dodatočných dotácií z ministerstva školstva

Po mnohých rokoch sa podarilo oživiť ďalší kanál príjmov SŠZ. Ide o dodatočné financovanie z ministerstva školstva nad rámec príspevku uznanému športu v podobe dodatočných dotácií. Na tento rok získal SŠZ viac ako 6.500 € na plnohodnotné financovanie školských súťaží jednotlivcov a družstiev. Pôvodne schválená dotácia bola vyššia, avšak na jej chybnosť sme férovým spôsobom voči nášmu partnerovi poukázali. 

12) Turnaje

Okrem novej série uzavretých turnajov Slovakia Tour došlo k znovuobnoveniu, ale aj vytvoreniu nových turnajov s podporou SŠZ. Ide o MSR v bleskovom šachu, MSR ZŠ a SŠ družstiev (s postupom na finále do Soči), či MSR amatérov. Celková podpora všetkých turnajov na Slovensku pod gesciou SŠZ dosiahla v období 2015-2018 úroveň 77.000 € (2015 rok 17.600 €, 2016 rok 14.800 €, 2017 rok 18.000 € a pre rok 2018 je plán 26.150 €; nezahŕňa výdavky na Slovakia Tour a Chess masters). 

13) Účasť na Majstrovstvách Európy družstiev po viac ako 15 rokoch

Na majstrovstvá Európy družstiev sme v októbri 2017 historicky vyslali mužské aj ženské družstvo po viac ako 15 rokoch. Muži získali výborné umiestnenia nad rámec ich štartovnej pozície a ich výsledok tiež napomôže udržaniu narastajúcich príjmov z príspevku ministerstva školstva. SŠZ podporil toto jedno podujatie sumou viac ako 20.000 €. Pravidelne sa tiež podporovala účasť dospelej reprezentácie na ME jednotlivcov, žien, seniorov, ako aj seniorského družstva a Mitrope spolu vo výške takmer 30.000 € (rok 2016: 8.047 €, 2017: 10.181 €., 2018: 11.600 €) 

14) Trénovanie dospelej reprezentácie

Zatiaľ čo v roku 2014 išlo na tréningy reprezentácie len niečo okolo 600 € ročne. Od roku 2016 sme zaviedli systémovú prípravu slovenskej šachovej reprezentácie – mužov a žien v spolupráci s našimi veľmajstrami. Za roky 2016, 2017 a 2018 sa na tento účel vynaložilo a plánuje sa vynaložiť spolu 9.300 €. 

15) Podpora víťazom a účastníkom extraligy

SŠZ každý rok garantoval víťazovi Extraligy podporu na Európskom klubovom pohári. Klub Dunajskej Stredy túto možnosť využil dvakrát. Aj napriek miernym výkyvom v sponzoringu našej najvyššej súťaže, ostala

 zúčastneným klubom garantovaná rovnaká finančná podpora na sezónu zo strany zväzu. 

16) MDH v rámci Eramus plus

Projekt matematicko-didaktických hier, teda výučby matematiky pomocou šach priamo na vyučovaní, sa pevneuchytil na niekoľkých základných školách, ktoré fungujú ako úspešné vzorové príklady. Zapojili sa doň aj školy s rómskou komunitou. Tieto úspechy sme prezentovali aj na zasadnutiach riaditeľov všetkých základných škôl na Slovensku. Projekt priniesol tiež historicky najvyšší projektový príjem SŠZ, keď uspel v podpore európskeho programu Erasmus plus a na jeho presadzovanie pre rok 2018 sme získali viac ako 61.000 €. Koncept je nadnárodný a SŠZ je v ňom lídrom v tejto oblasti. Každoročne patrí k úspešným príkladom využitia šachu v edukačnom procese na London Chess Conference, ktorého organizátori patria tiež k začleneným partnerom projektu. 

17) Spolupráca s verejnými orgánmi a SOV

Prezident SŠZ sa na pravidelnej báze stretával a rokoval s viacerými verejnými činiteľmi. Počas 3 rokov sa stretol s predsedom Národnej rady, ministrom školstva, oboma štátnymi tajomníkmi ministerstva školstva, splnomocnencom vlády pre rómske komunity, viacerými poslancami Národnej rady, generálnou riaditeľkou sekcie športu, vedúcimi zástupcami štátneho pedagogického ústavu a ďalšími. Priateľský vzťah má aj s viacerými predstaviteľmi iných športových zväzov, ale najmä prezidentom SOV, ktorému sa stal aj osobným šachovým trénerom.

Na ministerstve školstva boli vysokými čiastkami podporené medzinárodné podujatia a po mnohých rokoch sa obnovila dodatočná dotácia na školské šachové súťaže. Získali sme grant z Erasmu plus a žiadame aj o podporu ďalších projektov. Najnovšia ministerka školstva s predsedom Národnej rady verejne prezentovali ideu zapojenia šachu do škôl po vzore zahraničných krajín. Bez predchádzajúcej minulosti sme sa prakticky „z ničoho“ stali za posledné tri roky serióznym partnerom voči týmto inštitúciám, v čom budeme aj naďalej pokračovať.

 

18) Karpov na hrade na turnaji predsedu parlamentu – šach do škôl už čoskoro?

„Mojou prioritou pred nástupom na pozíciu prezidenta zväzu, bolo úsilie o zvýšenie postavenia šachu v v spoločnosti. Dnešné podujatie je dokladom toho, že sme na túto cestu vykročili správnym smerom.“ – takto v krátkosti zhrnul F. Jablonický svoj príhovor na tlačovke pred novinármi počas Vianočného turnaja na Bratislavskom hrade za účasti A. Karpova a pod organizáciou turnaja predsedom Národnej rady.

Zavŕšením snáh o popularizáciu postavenia šachu v spoločnosti a spolupráce s verejnými bolo práve toto podujatie, ktoré prinieslo nielen veľký mediálny ohlas, ale aj nové vízie uplatnenia šachu na školách od najpovolanejších verejných predstaviteľov. 

______________________________________

POKRAČUJME ĎALEJ

Svoje mnohoročné skúsenosti zo súkromnej a verejnej sféry, plynulú jazykovú vybavenosť v angličtine aruštine, širokú sieť kontaktov a spoluprác, ktoré som doteraz nadviazal, chcem aj naďalej odovzdávať Slovenskému šachovému zväzu.

Posledné tri roky som sa, nezaťažený akoukoľvek inou prácou, venoval prakticky každý deň naplno jeho rozvoju.

Pravidelne chodím na turnaje medzi šachistov, otváram podujatia a diskutujem s nimi. Názory, s ktorými sa pri tejto komunikácii stretám reflektujem pri svojej práci.

Za tri roky sme sa stali rešpektovaným partnerom na úrovni verejných orgánov. Pracujeme na rozbehnutých projektoch a chceme na maximum využiť príležitosti, ktoré sa nám ponúkajú po nedávnom veľmi úspešnom podujatí s A. Karpovom. 

Všetci sme šachisti a dobre vieme, že od načatej partie sa neodchádza. O to viac to má zmysel, ak sme ju predtým veľmi dobre rozohrali. 

Pokračujme spoločne v tejto dobre rozohranej partii

Ing. František Jablonický,

súčasný prezident SŠZ a kandidát na prezidenta SŠZ

 

Kompletný materiál o výsledkoch našej doterajšej práce si môžete pozrieť tu

Svoju podporu mi môžete vyjadriť aj cez tento formulár

 Súbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 17.05.2018 | Autor: Alexander Riabov
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.