Spravodajstvo 
Webinár s GM Ľubomírom Ftáčnikom
Vážení šachoví priatelia, pokračujeme v ďalšej vzdelávacej sérii webinárov, na...
Zverejnené: 22.06.2021
Pozvánka na Turnaj o pohár starostu Devínskej Novej Vsi
Srdečne vás pozývam na šachový turnaj, ktorý sa...
Zverejnené: 18.06.2021
Ing. Jozef Bartoš (1961-2021)
23.mája 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Bartoš (*30.11.1961 v Spišskej Novej...
Zverejnené: 16.06.2021
Možnosť očkovania pre členov SŠZ
Vážení šachoví priatelia, radi by sme Vás informovali o možnosti,...
Zverejnené: 16.06.2021
Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu jednotlivcov v roku 2021
Nekonečné šachové sucho sa konečne skončilo a my sme si tak...
Zverejnené: 15.06.2021
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
ecoc
Správa zo spravodajstva

Kremnický šach oslavuje cez víkend 80 rokov v majstrovskom štýle

Detail

Odchovanci kremnického šachu patrili svojho času medzi významné osobnosti celoslovenského šachu vôbec. Pri tejto príležitosti si tamojší obetaví organizátori pripravili pre Vás malú oslavu, na ktorú srdečne pozývajú každého, komu je šach blízky. Podujatie začína už zajtra (v piatok) v podvečerných hodinách. Počas programu v Mestskom kultúrnom stredisku si členovia kremnického šachu zaspomínajú na svoju bohatú minulosť. Hlavnou atrakciou podujatia je sobotňajšia simultánka na pešej zóne s najsilnejším slovenským hráčom veľmajstrom Jánom Markošom. Ján Markoš má ku Kremnici skutočne blízko. Jeho otec Peter Markoš sa v osemdesiatych rokoch 20. storočia venoval výchove mladých šachistov práve v tomto meste.

Podujatie štartuje v piatok 2. októbra od 18:00 v MsKS a pokračuje v sobotu 3. októbra od 11:00 na pešej zóne v simultánke s Jánom Markošom.

Neváhajte a strávte príjemný víkend v Kremnici.

O vzniku a pôsobení šachového klubu v Kremnici

Dňa 21, januára 1935 boli založené základy organizovaného kremnického šachu. Toho dňa sa zišlo 15 nadšencov a priaznivcov šachovej hry a založili „Šachový klub v Kremnici“.

Nemáme žiadne písomné podklady a ani starší  Kremničania sa nepamätajú, žeby pred týmto dňom existovalo v Kremnici nejaké šachové združenie s pravidelnou činnosťou. Viacerí občania hrávali šachy doma pri vzájomných návštevách, na verejnosti to boli sporadické stretnutia, nepravidelné najviac v mestskom „Kasíne“ v dome, kde je dnes umiestnená okresná knižnica.

Hrávalo sa v hostincoch „Štroffek“ a „Tepper“ na terajšej Langsfeldovej ulici. Tiež v ateliéroch Reichlovej, Kopeckého a Sobockého sa hrávalo počas čakania, ale aj bez skrášľovacích úkonov si tam prišli známi zahrať.

Prvý výbor bol zvolený na valnom zhromaždení 21. Januára 1935., mal toto zloženie: Predseda: starosta mesta Jozef Horváth, Podpredseda: dr. Tátnay, Tajomník: Herz, Podpredseda: Sobocký.

Členovia výboru: Janček, Bárdoš, ing. Bevelaqua, dr. Langer, dr.Neumann, dr. Satzke, dr. Tejkal, Vurbi Kürbis mená dnes už v Kremnici väčšinou zabudnuté. Škoda tiež, že vo vtedajších materiáloch sú tieto mená uvádzané bez krstných mien, snáď by nám to trochu pomohlo identifikovať vtedajších kremnických šachistov.

V krátkom čase mal „Šachový klub“ 43 členov. Členovia sa schádzali trikrát týždenne, mali k dispozícií 11 šachovníc. Hrávalo sa bez hodín.

Prvý šachový turnaj vyhral v roku 1935 dnes už v Kremnici neznámy  Janček s 8 ½ bodmi, na druhom mieste skončil Bárdoš, tiež už neznámy v ďalšom poradí sa umiestnili Ing. Lichtner, Dr. Langer a ďalší.

Počet hráčov v turnaji nie je nikde uvedený. V priebehu roku 1935 bol odohratý aj bleskový turnaj, výsledky, počet hráčov a víťaza žiaľ nepoznáme.

Dňa 27. Januára 1936 bolo ďalšie valné zhromaždenie , nový výbor bol zvolený v zložení: Predseda: dr. Tátnay, Tajomník: Herz, Pokladník dr. Neumann, Zapisovateľ: Kiss, Hospodár: Sobocký.

Klub mal už 61 členov, z toho bolo 9 študentov. Hráči si nosili vlastné súpravy.

Dňa 28. januára 1936 bol zahájený druhý turnaj „ o majstra Kremnice „, skončil v máji toho roku. Víťazom sa stal Bárdoš so 14 bodmi, na druhom mieste bol Sobocký – 13 ½ bodu, ďalej Pařízek 13, Maga / poslední dvaja študenti/ a dr. Neumann 11 bodov.

Šachový klub, Kasíno i cigánska kapela

Zatiaľ čo v „Kasíne“ sa odohrávali „úradné“ stretnutia šachovnice a figúrky nespali ani v už uvedených hostincoch a holičských salónoch. Zvlášť hostinský Tepper vychádzal šachistom v ústrety, obstaral im dostatočný počet šachovníc. Ako čítame v starej kremnickej tlači, prostredie doplňovala prvotriedna cigánska kapela „L. Čirého“ , ktorú pán Tepper povolal „ na prianie ctených pánov zákazníkov“. Isteže príjemné šachové pratie pri vínku a cigánskej kapele.

Prvé medzimestské šachové stretnutie zohral  „Kremnický šachový klub“ v apríli 1937 proti družstvu zo Sv. kríža nad Hronom, Kremničania zvíťazili 5 : 1.

Hrali / prv menovaní Kremničania/:

Ing. Weil                    - Gambatý                             1 : 0

Bárdoš                      - MgPh. Krufaldi                    1 : 0

Burger                      - Ing Zimmermann                1 : 0

Sobocký                  - Blatner                                  1 : 0

Ing Wurm?             - Hubek                                   0 : 1

Neuschl                  - Žilla                                        1 : 0

Pri mene Neuschl je v zápise poznámka:“ nádejný benjamín Ján Neuschl“

Ešte v júni 1935 z rozhodnutia Ústredného šachového zväzu bolo v Kremnici rozhodujúce šachové stretnutie o postup do vyššej súťaže medzi Žilinou a Žarnovicou, výsledkom nepoznáme.

Poznámka mimo kremnická:

Vo Svätom Kríži nad Hronom sa utvoril šachový krúžok v septembri 1936, prvým predsedom bol dr.Orolín – prvý turnaj vyhral Kašpar, na ďalších miestach boli Perychta, Gambatý.... Druhým predsedom po dr. Orolínovi , bol ing. Holub, turnaj v roku 1937 vyhral Gambatý.

Priebeh šachového života v klube od roku 1937 až do oslobodenia: až na dve výnimky nemáme písomne nikde zaznamenaný. Dve z posledných správ hovoria o zahájení jesennej činnosti šachového klubu a o tom, že v hoteli Centrál sa denne môžu hrať šachy. Hotel „Centrál“ bol postavený v roku 1937 na mieste starého baraku s hostincom, majiteľom bol pán Schoffer, ktorý „prosí p.t. zákazníkov o priazeň!“. Šachistom zapožičal bezplatné šachové súpravy a prenajal im zadarmo klubovú miestnosť, neviem však , ktorá to bola.

Posledná písomná správa hovorí o tom, že dňa 21. Marca 1938 bola v Kremnici zahraná simultánna hra šachového majstra Maga z Bratislavy. Majster z 10 partií 7 vyhral, dve remizoval – Horváth, Burger a jednu prehral so Štefanom Fischerom.

Po októbri 1938, a najmä po marci 1939 nebolo veľa chuti do šachu. Značná časť šachového oddielu z Kremnice /Česi a židia/ a rútiace sa vojnové udalosti nepomáhali veľa nadšeniu do organizačnej činnosti. Šachy sa isteže hrali v Kremnici aj naďalej, ale  viac menej  neorganizovane pri príležitostných a náhodných stretnutiach v kaviarni hotela „Centrál“, v dvoch alebo troch hostincoch a holičských salónoch.

V roku 1940 sa na jaseň zorganizovalo gymnázium v Kremnici šachový turnaj pre študentov školy. Zúčastnilo sa ho asi 30 študentov. Prví štyria sa potom zúčastnili turnaja stredných škôl v Martine a to aj ako jednotlivci, aj ako družstvo. Niektoré mená účastníkov súťaže v Martine v rokoch 1940 – 1941: Ján Štroffek, Ján Kollár, Anton Švec, Jaromír Lehotský pravdepodobne aj Jozef Štroffek a Vojtech Dukát. Na turnaji v r. 1940 sa Kremničania ako jednotlivci neumiestnili, ako družstvo obsadili veľmi pekné šieste miesto. V roku 1941 sa na turnaji neumiestnili, tiež rok 1942 bol neúspešný.

Ďalšia organizovaná šachová akcia – vo vojnových rokoch druhá a posledná bol „šachový generálne turnaj evanjelickej mládeže na Slovensku“, ktorý pri príležitosti valného zhromaždenia „Sdruženie evanjelickej mládeže“ v dňoch 27. Až 28. Júna 1943 zorganizovalo SEM. Účasť na turnaji bola bohatá, nie sú však žiadne záznamy o tom, žeby sa turnaj zúčastnil niekto z Kremnice. Medzi víťazmi troch kategórií čítame aj meno neskoršieho vynikajúceho šachistu Štiavničana Ľudovíta  Lačného. Z družstiev vyhrali šachisti SEM Myjava na druhom mieste bolo SEM Tur. Sv. Martin /hrala tu jediná žena turnaja/ Myjava sa stala držiteľom putovnej ceny dr. Michala Slávika!

Vojnový majster Slovenska - partizán Neuschl

V medzi vojnovom období stojí za zmienku rok 1943 kedy - Ján Neuschl / nar. 1917/ sa stal majstrom Slovenska. Po vyhlásení povstania odišiel k partizánom bol však Nemcami chytený, mučený a pri Turčeku popravený.

V päťdesiatich rokoch hodno spomenúť  činnosť podniku Štátna Mincovňa, ktorá zorganizovala veľký podnikový turnaj na ktorom sa zúčastnilo okolo 40 šachistov a taktiež simultánka s veľmajstrom Maxom Ujtelkym .

V šesťdesiatich rokoch sa hlavným centrom stal ZK RB v Kremnici, kde prebiehala príprava ako aj zápasy družstiev , pretože v Kremnici existovali vtedy 2 družstvá a to  šachový oddiel pri Telovýchovnej jednote a Šachový oddiel ZV ROH RB.

V sedemdesiatich rokoch došlo postupne k zlúčeniu oboch družstiev , hral sa aj korešpondenčný šach a prišli prvé družobné medzinárodné s stretnutia zo šachistami s Várpaloty.

Trénerské pôsobenie otca Jána Markoša

V osemdesiatich rokoch sa práci s mládežou venovali hlavne Žeňo Turcer a Peter Markoš / otec Jána Markoša/ čo sa prejavovalo aj v tom , že sa družstvo žiakov zúčastnilo na 1. Majstrovstvách ČSSR v Zaječicích /okres Chrudim/, dorastenky sa zúčastňovali majstrovstiev Slovenska a pribudol nový šachový oddiel pri Gymnáziu  v Kremnici. Takže okresné súťaže boli zaujímavé keď tam v niektorých rokoch štartovali až tri kremnické družstvá.

V deväťdesiatych rokoch presne v 1985 sa uskutočnila simultánka MVM M. Franzenom. Družstvá sa opäť zlúčili a usporiadali niekoľko ročníkov okresnej súťaže v bleskovom šachu. Ku koncu tohto desaťročia, v rokoch 1986 – 1990 sa uskutočnilo niekoľko priateľských stretnutí so šachistami  s Bialsko-Biala.

V závere desaťročia sa v Kremnici konali Majstrovstvá SSR  dorasteniek a dorastencov/rok 1988/.

Kremničan Viliam Puskailer na čele slovenského šachu

Deväťdesiate roky boli pre Kremnicu významné tým, že na čele slovenského šachu stál v rokoch 1985 – 1988 Viliam Puskailer, dlhoročný zväzový funkcionár a  FIDE rozhodca .

Na začiatku posledných desiatich rokov minulého storočia sa usporiadal posledný ročník okresného preboru v bleskovom šachu. V roku 1994 sa uskutočnil naopak prvý ročník turnaja v rapide šachu z príležitosti vzniku Slovenskej republiky, ktorý organizujeme až doteraz z výnimkou roku 2012 kedy prebiehala posledná rekonštrukcia Mestského kultúrneho strediska, kde  vlastne  turnaje prebiehajú.

Začiatok nového tisícročia sme boli hrdí spolu s občanmi mesta, keď Ján Markoš sa stal najmladším majstrom Slovensku vo veku l6 rokov  a stal sa aj na Majstrovstvách  Európy.

Družstvo Kremnice pravidelne sa zúčastňuje krajských súťaží kde striedavo hráva buď 4. Alebo 3. Ligu.

Z úspešných a známych mien kremnického šachu hodno spomenúť mená niektoré mená: Puskialera, MUDr.  Kvietka, Brčkovcov, Karasku, Kramlovcov, Benciovcov,  Adamsona,  Faltýnka, Drugdu, Sýkoru, Sýkoraia, Cigáneka, Boldiša, Wollnerovcov a samozrejme rodinu Markošovcov – otec Anton, synovia Pavol a Peter.

A práve na počesť jedného z nich organizujeme na Kremnických Baniach turnaj v rapide šachu ako pokračovanie niekoľkých turnajov organizovaných  predtým pod názvom „Víkendový turnaj“ – teraz ako memoriál MUDr. Kazimíra Kvietka.

Klub niesol v poslednom období názov „Šachový klub Mestských lesov Kremnica“ a od roku 2013 je Občianskym združením.

Autor: Bohuš Wollner

Svoje námety na príspevky posielajte na riabov@chess.sk

Pramene:

1/ miestne časopisy - Náš kraj, rok 1936,1937

                                       Kremnické hlasy roč. 1938

                                      Banská Kremnica roč. 1938

2/ Nový rod, časopis slov. evanjelickej mládeže, Bratislava roč. 1943

3/ Archív ŠO TJ Kremnica

4/ Súkromný archív ing. Jaromíra Lehotského KremnicaSúbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 01.10.2015 | Autor: Alexander Riabov
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.