Spravodajstvo
Pozvánka na 6. ročník turnaja O pohár SNP 2017 - FIDE OPEN Dúbravan, súčasne Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu
Vážení šachoví priatelia,v mene organizačného štábu turnaja Vás srdečne pozývam...
Zverejnené: 19.08.2017
ME družstiev mládeže
Dnes o 15.00 začínajú v poľských kúpeľoch Rymanow Zdroj, prvým kolom majstrovstvá Európy do...
Zverejnené: 17.08.2017
Pozvánka na šachovú hostinu
Milí šachoví priatelia, chcel by som Vás v mene organizujúceho Šachového klubu Doprastav...
Zverejnené: 17.08.2017
Šachový tábor Koník má za sebou už 16.ročník!
Letný šachový tábor Koník má za sebou už svoj ďalší...
Zverejnené: 16.08.2017
Staromestský šachový turnaj 2017
Dňa 13.8.2017 zorganizoval KŠN Bratislava v spolupráci s MČ Bratislava - Staré...
Zverejnené: 16.08.2017
sachovetreningy'
Správa zo spravodajstva

Program Konferencie SŠZ v Banskej Bystrici 17.6.2017

Detail

V sobotu 17.6.2017 sa uskutoční v Banskej Bystrici Konferencia Slovenského šachového zväzu. Nižšie nájdete návrh programu konferencie.

Konferencia bude jednodňová, na ktorej sa zídu zvolení delegáti ôsmych krajov Slovenska. 

     
09.30
10.00
Prezentácia
10.00
10.30
Otvorenie, voľba pracovného predsedníctva, voľba komisií (mandátová, návrhová, volebná), schválenie Rokovacieho a Volebného poriadku, programu zasadnutia Konferencie SŠZ
10.30
11.15
Správa o hospodárení a činnosti VV SŠZ, správa kontrolóra SŠZ, správa o činnosti Rady SŠZ, správa Etickej komisie SŠZ, kontrola plnenia uznesení Konferencie SŠZ 2016, návrhy uznesení VV SŠZ pre Konferenciu SŠZ 2017
11.15
11.450
Všeobecná diskusia k predloženým správam
11.45
12.450
Obed
12.45
14.30
Schválenie rozpočtu na rok 2017, úprava Stanov SŠZ, stanovenie ročného členského pre právnické osoby, kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovanej mládeže
14.30
14.45
Prestávka
14.45
15.30
Voľba do orgánov SŠZ, ktoré neboli zvolené na zasadnutí Konferencie 2016 SŠZ,
15.30
16.30
Rôzne, diskusia
16.30
16.45
Záver

V prípade záujmu o prístup k online spravodajstvu z konferencie Slovenského šachového zväzu dňa 17.6.2017 sa registrujte nižšie na linku.

Registrácia pre online spravodajstvo z konferencie SŠZ 17.6.2017

Zverejnené: 16.06.2017 | Autor: Michal Vrba
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.