Spravodajstvo
Jednodňový rapid v Nitre s cenovým fondom 475 EUR
Nitriansky šachový klub pod záštitou primátora mesta Jozefa Dvonča usporiada...
Zverejnené: 21.08.2017
XXXVIII.ročník SNP-Bardejov 2017
Menej je niekedy viac :,,Menej veľkých, vzletných slov a radšej malý krok správnym...
Zverejnené: 21.08.2017
Pozvánka na 6. ročník turnaja O pohár SNP 2017 - FIDE OPEN Dúbravan, súčasne Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu
Vážení šachoví priatelia,v mene organizačného štábu turnaja Vás srdečne pozývam...
Zverejnené: 19.08.2017
ME družstiev mládeže
Dnes o 15.00 začínajú v poľských kúpeľoch Rymanow Zdroj, prvým kolom majstrovstvá Európy do...
Zverejnené: 17.08.2017
Pozvánka na šachovú hostinu
Milí šachoví priatelia, chcel by som Vás v mene organizujúceho Šachového klubu Doprastav...
Zverejnené: 17.08.2017
sachovetreningy'
Správa zo spravodajstva

Online spravodajstvo zo zasadnutia Konferencie SŠZ 2017 (16:20)

Detail

Celoslovenská Konferencia SŠZ sa koná tento rok v Banskej Bystrici od 10:00. Prítomní sú na nej 26 delegáti zastupujúci pomerne krajské šachové zväzy, čestní členovia SŠZ, prezident SŠZ, kontrolór SŠZ.

16:10 Rôzne - Neprešla zmena Rokovacieho poriadku VV SŠZ, Návrh B licencií pre seniorov

15:10 - 16:10 Rozhodovanie o vylúčení Ľubomíra Chripka zo SŠZ. Výsledok hlasovania - 23 hlasujúcich, 15 za, 5 proti, 3 sa zdržali, 2 delegáti boli vylúčení z hlasovania, 1 je neprítomný.

14:40 - 15:10 Voľba do orgánov zväzu - Licenčná komisia, Antidopingová komisia, Arbitrážna komisia, voľba predsedu Etickej komisie

14:25 - 14:40 Prestávka

13:15 - 14:20 Úprava stanov 

12:45 - 13:15 Rozpočet zväzu

10:00 - 12:00 Otvorenie konferencie, diskusia k predloženým správam: Správa o hospodárení a činnosti VV SŠZ, Správa Kontrolnej komisie, Správa Etickej komisie. Schválenie rozdelenia 20.900 € pre mládež a 13.500 € pre kluby.Súbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 17.06.2017 | Autor: Alexander Riabov
Online spravodajstvo zo zasadnutia Konferencie SŠZ 2017 (16:20)
Detail
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.