Spravodajstvo
V Dunajskej Strede odštartované
V Dunajskej Strede dnes začal druhý ročník uzavretého turnaja o pohár primátora...
Zverejnené: 23.06.2018
Gitarista Tryamery aj tento rok rozprúdi zábavu na MSR v šachu amatérov
Už o týždeň nás v Topoľčanoch čaká 4-dňový FIDE šampionát Majstrovstiev Slovenska v šachu amatérov...
Zverejnené: 21.06.2018
Staromestský šachový turnaj 2018
Dňa 16.6.2018 zorganizoval KŠN Bratislava v spolupráci s MŠAI Interchess a MČ...
Zverejnené: 21.06.2018
Humenčania v Soči reprezentovali Slovensko
Biela Veža, čiže Belaya Ladya je najväčší školský šachový turnaj...
Zverejnené: 19.06.2018
Kantorík vyzve na súboj Kasparova
Od nedele 17.6. prebieha na brehoch srbského Strieborného jazera, v hotely Danubia...
Zverejnené: 19.06.2018
sachovetreningy'
Správa zo spravodajstva

Kluby dostanú pridané: Pokyny k čerpaniu príspevku šachovým klubom zo strany SŠZ z príspevku uznanému športu

Detail

Vážení predstavitelia šachových klubov s právnou subjektivitou,

sme veľmi radi, že sa na Vás môžeme konečne obrátiť s potešujúcou správou, na ktorú mnohí z Vás už čakali. Počnúc týmto rokom môžu kluby venujúce sa mládeži čerpať príspevok na činnosť a prácu s aktívnou mládežou z prerozdeľovaných prostriedkov prostredníctvom SŠZ z príspevku uznanému športu.


Pre tento rok sa rozdeľuje 13.355 €, čo pri súčasnom nastavení vytvára príspevok na úrovni okolo 19 € za každého aktívneho mládežníka. V závislosti od ich počtu sa vypočítava aj celkový príspevok, ktorý klub získa na šport mládeže na tento rok. V priemere ide o sumu okolo 130 €, ale sú aj kluby, ktoré získali viac ako 500 €Všetko teda závisí od práce a usilovnosti každého klubu v tomto smere a aj tento príspevok má klubom pomôcť finančne a motivovať ich k ďalšej takejto práci pri výchove mládeže.

Teraz však prejdeme k praktickejším záležitostiam (tj. ako sa k týmto prostriedkom dostať): V prílohe tohto emailu nájdete Zmluvu o refundácii, ktorá má tri prílohy (Metodika o rozdeľovaní príspevku, Vzor vyúčtovania prostriedkov a Vyhlásenie o údajoch prijímajúcej osoby v zmysle §81 ods. 1 zákona o športe). Okrem nich je prílohou emailu excelový hárok, ktorý je identický s wordovou verziou Vzoru vyúčtovania prostriedkov - pre jednoduchšiu prácu s ním (aby ste nemuseli používať wordovú verziu, ale excelovú). Ďalšou prílohou je zoznam klubov a k nim priradený príspevok pre rok 2017. 

POKYNY: Najbližšie kroky, ktoré budú od Vás potrebné:

1) Potvrďte odpoveďou na tento email, že ste túto správu prijali, aby sme overili, či sú emailové adresy správne a či sa k Vám informácia dostala.
2) Prečítajte si zmluvu a jej prílohy, aby ste porozumeli mechanizmu rozdeľovania príspevkov, ktorý bude identicky fungovať aj pre ďalšie roky.
3) Zmluvu si vyplňte na označených miestach (vypĺňate chýbajúci text, ktorý je označený žltou farbou pozadia - ide o hlavičku zmluvy, výšku príspevku na daný rok (nájdete v priloženom súbore) a vyplňte podľa inštrukcií údaje v Prílohe č. 3 (POZOR: nevyhnutná podmienka pre čerpanie príspevku).
4) Zmluvu so všetkými prílohami vytlačte 2x a podpíšte osobou oprávnenou konať za Váš právny subjekt na stranách 4, 11, 13 a 15.
5) Oba rovnopisy zmluvy s prílohami (teda 2x) pošlite vytlačené na korešpondenčnú adresu Sekretariátu SŠZ v Nových Zámkoch (adresa je: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky) - NAJNESKOR do 30. augusta 2017.
6) Zbierajte doklady na oprávnené náklady a zašlite ich kópie všetky naraz (nie priebežne) v oprávnenej výške najneskôr do 30. septembra 2017 a spolu s nimi aj vyplnený VZOR pre vyúčtovanie_Cerpanie prispevku (príloha č. 2 zmluvy alebo aj príloha tohto mailu) - radšej však ešte pred týmto dátumom, pretože ak sa zistia nedostatky, budete musieť dokladovať vhodnými dokladmi a nahradiť tie nesprávne. Po tomto termíne totiž nevyčerpaná časť prostriedkov vyčlenená pre Váš klub prepadá a nárok na ňu zaniká v prospech ostatných klubov. Takáto zvyšná časť sa potom prerozdelí v druhom kole pre kluby, ktoré úspešne vydokladovali svoje náklady. Druhý termín predkladania dokladov je potom 15. november 2017.
Odporúčanie: Najjednoduchšia a najpresvedčivejšia forma dokladov sú úhrady z Vášho klubového bankového účtu za faktúry alebo zo zmluvných plnení.
7) Máte zo zákona povinnosť na svojom webovom sídle (alebo aspoň v statickej informačnej časti FB stránky Vášho klubu) zverejniť vyúčtovanie príspevkov - je to tá tabuľka, čo je prílohou č. 2 zmluvy (je aj prílohou tohto emailu s názvom VZOR pre vyúčtovanie_Cerpanie prispevku). Ak nemáte webové sídlo, postačí aj vytvorenie FB stránky a v časti "Informácie" (je nevyhnutné to zverejniť v tejto statickej časti FB stránky) zverejniť url adresu, kde je možné tento dokument zobraziť - napríklad odkaz na dokument uverejnený v Google Drive s otvoreným právom nahliadania do neho.
Zároveň nám emailom oznámite url adresukde sa táto informácia na Vašom webovom sídle nachádza (alebo url adresu tej časti FB stránky, kde sú statické informácie). Presnosť tejto adresy je nevyhnutná, takže nestačí len odkaz na domovskú stránku alebo len na FB stránku ale konkrétne miesto, kde sa táto informácia/súbor nachádza.

Ak budete mať akékoľvek pripomienky neváhajte sa na nás obrátiť emailom na adrese cerpanieprispevku@chess.sk a zanechajte aj svoj telefonický kontakt.

Tento rok bude prvým rokom, kedy bude potrebné nabehnúť na tento nový systém. Rovnako ako Vy si aj my uvedomujeme administratívnu záťaž a snažili sme sa ho pri najlepšej vôli vytvárať tak, aby sme Vám, čo najviac pomohli pri čerpaní príspevku. Aj keď bude spočiatku určite viacero otázok, spoločne to zvládneme a aj vďaka tomu si zlepšíme možnosti na fungovanie šachu v našich kluboch.

Na komunikovanie agendy čerpania príspevku používajte výlučne emailovú adresu cerpanieprispevku@chess.sk.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Prajem pekný deň

Mgr. Ing. Alexander Riabov
predseda Implementačnej komisie 
poverený správou systému prideľovania príspevkov športovým klubom pracujúcim s mládežouSúbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 03.08.2017 | Autor: Alexander Riabov
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.