Spravodajstvo
Najväčšie slovenské talenty
Poradie...
Zverejnené: 16.02.2019
Trenčiansky šachový festival
Regionálna...
Zverejnené: 15.02.2019
Najlepšie hráčky podľa ročníkov
Veľa hráčov a...
Zverejnené: 04.02.2019
Dorastenecká liga - medzikrajské kolo
V...
Zverejnené: 04.02.2019
Správa zo spravodajstva

Web Šachového zväzu Nitrianskeho kraja v novom dizajne a stanovy v súlade so zákonom o športe

Detail

V Šachovom zväze Nitrianskeho kraja došlo v priebehu posledného 1,5 mesiaca k organizovaniu dvoch zasadnutí konferencie (najvyššieho orgánu zástupcov klubov), z ktorých jedno zasadnutie (29. apríla) sa plne venovalo prijatiu a diskusii okolo nových stanov tejto organizácie a druhé (26. mája) voľbe orgánov kraja a zástupcov v najvyššom orgáne SŠZ.

Stanovy v súlade so zákonom o športe

ŠZNK sa tak stal prvý krajským šachovým zväzom na Slovensku, ktorý zapracoval do svojich predpisov ustanovenia zákona o športe a spĺňa tak všetky legislatívne požiadavky pre spôsobilosť byť prijímateľov verejných prostriedkov.

Nová webstránka kraja

Na zasadnutí došlo tiež k premiérovej prezentácii nového dizajnu krajskej webstránky www.sznk.sk, ktorá umožní prístupnejšie komunikovať dianie a rozhodovanie v kraji pre všetkých jeho členov.

Na druhom zasadnutí členovia Konferencie zvolili nové vedenie ŠZNK v zložení Štefan Blaho – predseda, Alexander Riabov - podpredseda, Rudolf Habrda, Oliver Ralík a Eugen Németh – členovia VV ŠZNK. Predsedom Kontrolnej komisie sa stal Vladimír Franc, jej ďalšími členmi sú František Zelovič a Milan Tóth.

Za členov najvyššieho orgánu SŠZ boli zvolení: Š. Blaho (22), A. Riabov (16), R. Habrda (14), V. Szucs (12). Náhradníkmi sa stali G. Pallag (11), V. Franc (10), F. Zelovič (6).

Delegáti tiež rozhodli o udelení čestného členstva in memoriam prvému predsedovi ŠZNK p. Františkovi Szakállovi.

Zverejnené: 06.06.2018 | Autor: Alexander Riabov
Web Šachového zväzu Nitrianskeho kraja v novom dizajne a stanovy v súlade so zákonom o športe
Detail
Web Šachového zväzu Nitrianskeho kraja v novom dizajne a stanovy v súlade so zákonom o športe
Detail
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.