Spravodajstvo
Najväčšie slovenské talenty
Poradie...
Zverejnené: 16.02.2019
Trenčiansky šachový festival
Regionálna...
Zverejnené: 15.02.2019
Najlepšie hráčky podľa ročníkov
Veľa hráčov a...
Zverejnené: 04.02.2019
Dorastenecká liga - medzikrajské kolo
V...
Zverejnené: 04.02.2019
Správa zo spravodajstva

Tím Františka Jablonického: „Do zväzu potrebujeme prinášačov peňazí“

Detail

František Jablonický, súčasný prezident SŠZ a kandidát na prezidenta SŠZ absolvoval osobne sedem krajských zasadnutí a na jednom z nich bol zastupovaný. V diskusiách častokrát zazneli relevantné dodatky k smerovaniu zväzu. Nech už sa hovorilo o rôznych témach, spoločným menovateľom boli vo väčšine prípadov možnosti financovania. 

Zvýšenie postavenia šachu v spoločnosti

Pred troma rokmi sme si pred seba postavili víziu zvýšiť postavenie šachu v spoločnosti. To je totiž nevyhnutný základ pre zvyšovanie našich príjmov. Pracovali sme na tom, aby sa naše úspechy prezentovali v médiách. Vytvárali sme divácky atraktívne podujatia s významnými hosťami. Na dennom poriadku sme sa začali stretávať s najvyššími predstaviteľmi štátu a prvé výsledky žneme už dnes. Zväz sa stal úspešným žiadateľom dotácii, grantov a sponzorského. Za predchádzajúce tri roky F. Jablonický priniesol na sponzorskom dvakrát toľko ako minulý prezident dokopy za rokov šesť. 

Dnes chceme našu víziu posunúť ďalej

Dnes, keď chceme našu víziu posunúť ďalej, musíme sa v prvom rade obzerať po troch najdôležitejších cestách:

1) Ako dokážeme využiť naše postavenie v prospech presadenia potrebnej legislatívy, ktorá nám napríklad bráni v čerpaní zvýšenej štátnej dotácie? Teda nie vo výške 120.000 € - ale vo výške 420.000 €, na ktoré máme nárok podľa vzorca o príspevku, kde nás však brzdí jeden nešťastný paragraf?

2) Vo vedení zväzu budeme potrebovať viac takých ľudí, ktorí sú schopní doň peniaze prinášať. 

3) Pokračovať a zintenzívniť propagáciu šachu v médiách - zistili sme, že sa to dá, dá sa to však oveľa viac.

Vedenie zväzu potrebuje zmenu koncepcie. Sú ľudia, ktorí sú špičkovými odborníkmi na svoje oblasti, avšak cítia sa niekedy neisto v globálnych postojoch. Sú to ľudia, ktorí dokážu svoju činnosť pre bežné riadenie zväzu najlepšie vykonávať s príslušnými kompetenciami v určených komisiách zväzu. V komisiách, ktoré dodnes z veľkej časti existovali skôr iba formálne. Samotné vedenie zväzu by sa však malo začať venovať koncepčným a najdôležitejším rozvojovým záležitostiam tak, aby pre zväz dokázali dosiahnuť maximum pre zvýšenie činností a podpôr, o ktorých sa hovorilo aj na krajských zasadnutiach. 

Hovoria za nás predchádzajúce výsledky

Doterajšie trojročné výsledky činnosti F. Jablonického v tomto smere hovoria sami za seba, či už ide o sponzoring alebo nadväzovanie dôležitých vzťahov. Vďaka permanentnému stretávaniu sa s predstaviteľmi štátu, sme sa po prvý raz po 30 rokoch stali jeho serióznym partnerom. Z pozície osloviteľa sme sa dostali do pozície oslovovaných. Sme dnes úspešným žiadateľom dotácií a grantov a máme svoje miesta aj v najdôležitejšej športovej organizácii SOV, ktorá bude silným lobistickým zoskupením pre zvýšenie financií v športe a jeho legislatívnych úprav.

Na tento vlak dnes buď nastúpime, alebo odíde bez nás.

Túto činnosť však F. Jablonický v doterajšom období vo výkonnom výbore vykonával takmer sám. Dnes prichádza s tímom ľudí, ktorí sú schopní a ochotní mu pomôcť túto víziu napĺňať. Ľudí s bohatými skúsenosťami a kontaktmi, ktorí sú ochotní odovzdať ich pre rozvoj Slovenského šachového zväzu. 

Členmi tímu Františka Jablonického sú: 

Ing. František Jablonický, prezident SŠZ 

Ing. Jozef Dolník 
splnomocnenec Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre Ruskú federáciu 
(člen TŠŠ Trnava MŠK Sereď)

Ing. Milan Roman 
viceprimátor mesta Skalice 
(predseda a hlavný sponzor ŠK Skalica)

Štefan Chovanec 
podnikateľ a manažér extraligového tímu Dunajov

Miroslav Minich
podnikateľ 
(člen TJ Slávia TU Zvolen)

Mgr. Ing. Alexander Riabov
 člen VV SŠZ pre médiá a právne záležitosti a člen Legislatívnej komisie SOV 
(predseda Topoľčianskeho šachového klubu) 
sekretariát 

V hlavných komisiách sme dohodnutí na spolupráci s doterajšími členmi VV SŠZ a ďalšími odborníkmi: 

Mgr. Karol Pekár - ratingovanie

Bc. Rastislav Diviak - ŠTK a rozhodovanie

Ing. Zdeněk Gregor, IM Jozef Franzen, IM Marián Kantorík – mládež

JUDr. Peter Petrán, Mgr. Michal Slamena – právo

Mgr. Tomáš Kolár – médiá 

Ponuka na členstvo vo výkonnom výbore naďalej platí aj pre druhého kandidáta Zdeněka Gregora.
 

Podporiť víziu Františka Jablonického môžete aj vyplnením tohto formulára

Viac o doterajších výsledkoch 3-ročnej práce F. Jablonického nájdete v tomto článku.

 

Ďakujeme všetkým za Vašu doterajšiu podporu.
 

Pokračujme v dobre rozohranej partii
Súbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 07.06.2018 | Autor: Alexander Riabov
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.