Spravodajstvo
Diplom za 1. miesto v 2. divízii Live Chess European League
Za naše snaženie, spoločné úsilie, šachové umenie, taktické obraty, bezsenné noci za...
Zverejnené: 25.05.2020
Tréninkový kalendář s Online šachovými testy
Na webu Šachy Dolmen začíná v pondělí 25. května další kolo soutěže...
Zverejnené: 24.05.2020
Pridajte sa k online šachovým tréningom. Stále je čas.
1. Rozpis šachových tréningov. Tréning trvá +/- 45 minút ...
Zverejnené: 20.05.2020
Ako sa stať GURU online učiteľ
Chceli by ste online učiť/vzdelávať druhých? Ako na...
Zverejnené: 19.05.2020
Správa zo spravodajstva

Erasmus+ projekt CHAMPS – priebeh udalostí

Detail

Bolo už niekoľko projektov v Európe spájajúcich šach a matematiku, ale nemali potrebný rozsah, aby sa dosiahol významný dopad na systém vzdelávania. Project Matematicko-didaktické hry (MDG) v Súkromnej základnej škole v Skalici; výučba šachu a logiky v niekoľkých maďarských školách založená na pilotnom projekte Strednej školy v Telki; v Anglicku niektoré prvky šachu a matematiky boli zahrnuté v školeniach učiteľov šachu.

To boli východiská pre návrh projektu CHAMPS v rámci programu Erasmus+. Projekt bol napísaný, prihlásený a prijatý Národnou agentúrou (NA) pri Slovenskej akademickej agentúre pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Koordinátorom bol SŠZ a partnermi Chess in Schools and Communities (CSC) Londýn, Ludus z Lisabonu, Univerzita de Girona (UdG) a Základná škola Veľká Ida. Idea bolo vytvoriť ucelenú príručku s 50 cvičeniami na výučbu matematiky v šachovom prostredí na základných školách a inštruktážny návod ako pripraviť učiteľov (aj nie šachistov) na takú výučbu.

Začal 3. decembra 2017 a mal trvať do 2. decembra 2018. Už rozbeh bol nešťastný, lebo prvé stretnutie v Londýne bolo naplánované presne na deň začatia projektu. Lenže pred stretnutím boli nutné prípravy a tie boli časovo mimo projekt. Celé stretnutie bolo teda neoprávnené z pohľadu NA.

Napriek tomu bolo v Londýne dohodnuté, že projektový manažér, vtedy prezident SŠZ bude riadiť práce koordinátora a ZŠ Veľkej Idy, kým partnerov z Portugalska, Španielska a Spojeného kráľovstva mal riadiť nemecký žurnalista so sídlom vo Viedni. Už ďalšie stretnutie, teraz oprávnené, bolo v marci v Lisabone bez koordinátora. Odvtedy sa práce na projekte postupne zastavili, nebol o nich žiadny dokument. V takom stave som projekt dostal najprv na inšpekciu, potom do vienka.

Začiatkom augusta, po ôsmich mesiacoch života projektu som začal z vákua. Predchádzajúci PM bol nahnevaný, že nebol znovu zvolený za prezidenta a tak sa neponáhľal s oživením projektu. Veď napokon by sa ukázalo, koľko toho sa zanedbalo. Napriek tejto situácii viceprezidentka SŠZ oboznámila všetkých partnerov o novom vedení projektu a PM oslovil emailom všetkých partnerov. Veľmi zložito sa rozbiehala komunikácia na projekte, pretože neboli dokončené partnerské zmluvy a netiekli peniaze z rozpočtu. V tejto situácii sa rozpočet stal hlavným nástrojom riadenia projektu a rozbehla sa príprava na nadnárodné stretnutie v Bratislave, kde hostiteľom bol partner ZŠ Veľká Ida. PM zariadil na NA predĺženie projektu o 3 mesiace a pozval na stretnutie cez hostiteľa partnerov z Lisabonu, Girony a Londýna. Prišli len dvaja páni z Londýna. Pán profesor z Lisabonu mal chorú manželku a profesorka z UdG mala iné neodkladné povinnosti. Tak sme to rozhýbali s CSC.

Hneď v Bratislave boli dohodnuté ďalšie Nadnárodné stretnutia a Multiplikačná udalosť v decembri v Londýne pri príležitosti 6. Šachovej konferencie. Nadnárodné stretnutia umožnili vyjasňovať si stanoviská kolektívne a na priamo. Jedna z domén programu Erasmus+ je budovanie strategických partnerstiev. Preto rozpočet podporoval uskutočňovanie stretnutí. Šetrenie na stretnutiach by znamenalo nepochopenie ducha Erasmu+. Cez stretnutia sme napredovali . Multiplikačná udalosť umožnila účasť učiteľov a tútorov šachu v Londýne, pričom mali uhradenú väčšinu cestovných nákladov. V Londýne sa stretlo mnoho učiteľov a tútorov šachu, aby si vymenili skúsenosti a nadviazali kontakty.

Multiplikačná udalosť v Londýne, 8.12.2018, Irish Cultural Centre, rokovacia miestnosť Mezzanine.

Pri odchode z Londýna spoločná fotka celej slovenskej výpravy s exmajsterkou sveta Hou Yifan.

Z pohľadu projektu bolo kľúčové ponúknuť účastníkom konečný návrh výstupov projektu, t. j. Manuál 50-tich cvičení a inštruktáž na prípravu. Už v nasledujúcom mesiaci január sa tieto dokumenty začali využívať na Slovensku a v Anglicku. Išlo tiež o testovanie kvality vypracovaných materiálov pre vytvorenie finálnych verzií, ktoré boli preložené z angličtiny do slovenčiny, španielčiny a portugalčiny.

Pracovná atmosféra na Transnational meeting 12.1.2019 v Lisabone.

Nový termín ukončenia rozpočtového obdobia projektu 2. marec sa blížil a administratívnej práce pribúdalo. Hlavne Záverečná správa je veľký 60-dňový gril, ktorý dáva bodku za administratívnym záverom projektu a určuje celkový úspech.

Štefan Marsina, CHAMPS PM, spolu s kľúčovou osobou projektu Johnom Foleym, CSC doťahujú v Londýne záverečný admin.

Hlasy z Cambridge, že už sa dlho čakalo na tak dobré pomôcky pre učenie matematiky cez šach potešili.

  Ing. Štefan Marsina, PhD.

CHAMPS PM Súbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 06.06.2019 | Autor: wlk
Erasmus+ projekt CHAMPS – priebeh udalostí
Detail
Erasmus+ projekt CHAMPS – priebeh udalostí
Detail
Erasmus+ projekt CHAMPS – priebeh udalostí
Detail
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.