Spravodajstvo
Viktor Gažík v 16-člennom knock-out finále Online Majstrovstiev Európy - sledujte teraz
Dvojtýždňový európsky online šampionát za účasti niekoľkých tisícok hráčov dnes mieri do...
Zverejnené: 31.05.2020
Dokument o majstrovi Maxovi Walterovi
Bratislavský rodák židovského...
Zverejnené: 30.05.2020
30. výročie SŠZ
Slovenský...
Zverejnené: 30.05.2020
Školenie učiteliek MŠ
...
Zverejnené: 29.05.2020
Správa zo spravodajstva

Pridajte sa do práce mediálnej a právnej komisie SŠZ

Detail

V nadväznosti na dopĺňanie a budovanie nových tímov v Mediálnej komisii SŠZ a Legislatívno-právnej komisii SŠZ sme sa rozhodli osloviť širšiu verejnosť v našej komunite so záujmom o pridanie sa do práce a činností týchto komisií. 

Cieľom mediálnej komisie je vytváranie pozitívneho obrazu o šachu na Slovensku, prezentácii našich výsledkov a uskutočňovaní aktivít na prezentáciu šachu, ktorých výsledkom má byť vytváranie predpokladu pre zvyšovanie členskej základne, hrdosti na príslušnosť k nášmu športovému odvetviu a priestoru pre získavanie verejných a súkromných zdrojov na podporu našich aktivít. V praktickej rovine je to práca pri tvorbe spravodajstva, tlačových správ, kontakty s médiami, realizácia a vymýšľanie prezentačných podujatí, správa sociálnych sietí, email marketing, reklama, práca na zlepšovaní webstránky a pod. Vítaná je jednak kreativita, ale aj samotná pracovitosť a nadšenie pre vec a naše ciele. Výbornou referenciou sú predchádzajúce skúsenosti s podobnou prácou, vieme však napomôcť aj pri zaučení procesov, ktoré budú konkrétnemu uchádzačovi bližšie. 

Cieľom Legislatívno-právnej komisie SŠZ je smerom dovnútra vytváranie a dodržiavanie férového prostredia, v ktorom sa predchádza negatívnym javom a smerom navonok riešenie praktických otázok súvisiacich s bežnou agendou zväzu a sekretariátu. V praktickej rovine ide v prípade aktivít smerom dovnútra vytváranie a aktualizácia predpisov v súlade s uzneseniami orgánov SŠZ, ako aj návrhy na ich zmeny, ale aj ich aplikáciu vo forme stanovísk na uplatňovanie cieľa komisie pri vzniku konkrétnych prípadov. Vo smere navonok ide v prvom rade o riešenie otázok vyplývajúcich zo zákona o športe, riešenie zmluvnej agendy športovcov a športových odborníkov ako aj bežných úkonov súvisiacich s prácou sekretariátu a pod. Vítaní sú aj študenti právnických fakúlt, pre ktorých je táto práca tiež súčasťou prípravy a referenciou pre ich budúce povolanie. Výhodou je možnosť prehlbovania vedomostí súvisiacich so športovým právom, ako aj účasť na školeniach, ktoré tieto vedomosti dopĺňajú. 

Naša komunita je široká a každá dobre mienená ruka priložená k dielu pomôže celej našej komunite posúvať sa napred. Z vlastnej skúsenosti možno skonštatovať, že v oboch prípadoch ide o veľmi zaujímavú prácu, ktorá je kreatívna a osobnostne obohacujúca. Z veľkej časti je táto práca postavená na dobrovoľnej pomoci a našou hlavnou odmenou je radosť a nadšenie z toho, ako sme našej komunite pomohli v rámci našich možností. 

V prípade záujmu o činnosť v niektorej z uvedených komisií, ma prosím kontaktujte emailom na riabov@chess.sk do 25. septembra 2019 s priloženým životopisom a krátkym opisom záujmu o činnosť v konkrétnej oblasti pôsobnosti komisie a prípadným cieľom, ktorý by ste v nej chceli dosiahnuť.

Zverejnené: 18.09.2019 | Autor: Alexander Riabov
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.