Spravodajstvo
Online šachové tréningy. Koľko nás bolo pripojených, čo sa zmenilo a aké budú ďalšie témy tréningov.
Šachoví priatelia, druhý týždeň online tréningov bol fantastický a...
Zverejnené: 26.03.2020
Rozhodnutie ŠTK SŠZ o postupe pri ukončení rozohraných súťaží riadených VV SŠZ v sezóne 2019/20
Športovo-technická komisia SŠZ    Rozhodnutie   o postupe pri ukončení...
Zverejnené: 25.03.2020
Medzinárodné zápasy na chess.com
"V nedeľu sme zažili krásny úspech vo forme trojnásobného...
Zverejnené: 24.03.2020
Online šachové tréningy. Budú zdarma, dokým sa nebude možné opäť stretávať.
Šachoví priatelia, žijeme v časoch, ktoré sme si pred...
Zverejnené: 20.03.2020
Správa zo spravodajstva

Používanie SwissManageru členmi SŠZ

Detail

Obľúbený program pre riadenie súťaží a turnajov SwissManager od p.Heinza Herzoga bol na Slovensku dlho používaný ako univerzálna licencia s jedným licenčným kľúčom zakúpená v roku 2004. To je vo veľkom rozpore s licenčnou politikou autora a tohto roku boli vzájomne dohodnuté opatrenia, ako naše zvyklosti zosúladiť s touto licenčnou politikou.

Podmienky používania 

Pre federácie platí, že každý rozhodca musí mať vlastnú licenciu a že cena ročnej licencie je závislá od počtu licencií pre rok. Pre tento rok sme nahlásili 60 aktívnych užívateľov produktu (riaditelia dlhodobých súťaží a rozhodcovia turnajov), cena ročnej licencie je 6,12 EURa a licenčné kódy pre každú individuálnu licenciu sú k dispozícii u predsedu komisie rozhodcov a predsedu ŠTK Karola Pekára, pekar@chess.sk.

Hlavná licencia, s ktorou boli odštartované dlhodobé súťaže, bude v platnosti do 31.5.2020. Po tomto termíne už nebude možné riadiť turnaje a využívať server chess-results.com s touto licenciou. 

Keďže v tomto období prebieha aj úhrada členských poplatkov klubov a členov SŠZ, prosíme všetkých záujemcov o pridelenie individuálnej licencie SwissManageru pre rok 2020, aby uhradili naviac poplatok za licenciu 6,12 EURa a požiadali o jej pridelenie. Zvlášť o to prosím organizátorov podujatí, ktoré sa ratingujú na FIDE, aby používanie programu pre tieto súťaže bolo v súlade s licenčnými podmienkami.

Zverejnené: 12.02.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.