Spravodajstvo
Majstrovstvá SR amatérov finišujú 6. a 7. kolom
Okrem online na chess.sk  pobeží online z MSR amatérov 2020 s 15-minútovým oneskorením aj na ...
Zverejnené: 13.07.2020
Sledujte videoprenos z Otvoreného bleskového turnaja počas MSR v šachu amatérov Topoľčany
Séria podujatí počas Majstrovstiev v šachu amatérov v Topoľčanoch pokračuje otvoreným bleskovým...
Zverejnené: 12.07.2020
Majstrovstvá SR amatérov pokračujú 4. a 5. kolom
Okrem online na chess.sk pobeží online z MSR amatérov 2020 s...
Zverejnené: 12.07.2020
Sledujte vysielanie z Majstrovstiev SR v rapid šachu s rekordnou účasťou 187 hráčov
V Topoľčanoch dnes v rámci štvordňových MSR v šachu amatérov pokračujeme sprievodným...
Zverejnené: 11.07.2020
Úmrtie Jaroslava Vandlíka
Šachový klub TŠC-MŠK Martin s hlbokým zármutkom oznamuje...
Zverejnené: 11.07.2020
Správa zo spravodajstva

Rozhodnutie ŠTK SŠZ o postupe pri ukončení rozohraných súťaží riadených VV SŠZ v sezóne 2019/20

Detail

Športovo-technická komisia SŠZ

 

 Rozhodnutie

 

o postupe pri ukončení rozohraných súťaží riadených VV SŠZ v sezóne 2019/20

 

 

 

 

 

 

 Výrok:

1.Športovo-technická komisia Slovenského šachového zväzu (ďalej len ŠTK SŠZ) ako riadiaci orgán majstrovských súťaží družstiev na základe  opatrení Vlády SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a ostatných autorít v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID – 19 a v záujme zabezpečenia integrity športu

a)      vyjadruje záujem o odohratie všetkých neodohraných stretnutí ECo-C extraligy (kolo 9 – 11) a 1.líg skupina Západ a Východ (kolo 10 a 11)

b)      ako prvý konečný termín vhodný pre ukončenie súťaží stanovuje 30. jún 2020 

c)      poveruje riaditeľa ECo-C extraligy komunikovať s organizátormi záverečného trojkola plánovaného na 24. až 26.apríla 2020 v Tatranských Matliaroch s cieľom preveriť možný termín v tomto mieste tak, aby sa splnil zámer v bode 1b

d)      poveruje predsedu ŠTK SŠZ a riaditeľov 1.líg stanovením termínu záverečného dvojkola 1.líg tak, aby sa splnil zámer v bode 1b

e)      odporúča analogický postup riadiacim orgánom súťaží v kompetencii Krajských šachových zväzov

f)       bude rešpektovať výsledky a vyplývajúce práva postupu z krajských súťaží aj prípade, že tieto súťaže budú predčasne ukončené so stanovením poradia.

 2.V prípade, že v takto stanovenom čase sa z dôvodu platnosti opatrení proti šíreniu koronavírusu resp. iných závažných dôvodov nepodarí súťaže regulárne dohrať, ŠTK SŠZ príjme nové rozhodnutie pre nasledujúce obdobie súvisiace s postupom pri ukončení súťaží sezóny 2019/20 a príprave ročníka 2020/21 najneskôr 5.júna 2020.

3.Ustanovenia a termíny v dokumentoch ovplyvňujúcich priebeh súťaží – Súťažný poriadok družstiev, Prestupový poriadok, Rozpisy súťaží - budú primerane použité aj pre obdobie, o ktoré sa predlžuje ročník 2019/20.

 

Odôvodnenie:

a)      Nikto z nás nie je schopný predpokladať, ako sa bude vyvíjať situácia na Slovensku a v okolitých štátoch so šírením koronavírusu a ako sa budú vyvíjať opatrenia pre jeho zastavenie ovplyvňujúce možnosť odohrať chýbajúce stretnutia ECo-C extraligy a 1.líg SŠZ.

b)      Viaceré športy ukončili svoje súťaže, ale z okolitých krajín, kde sa šachové súťaže hrajú podobnou formou ako na Slovensku (GER, HUN, AUT, CZE), vzhľadom ku špecifikám šachového súťaženia žiadna nepristúpila v predčasnému ukončeniu súťaží resp. anulovaniu celého ročníka šachových súťaží.

c)      ŠTK SŠZ k vyjadreniu úmyslu ukončiť súťaže až po odohraní stretnutí v náhradných termínoch dospela jednomyseľne (9 z 9 zúčastnených členov ŠTK SŠZ).

d)      ŠTK SŠZ chce vylúčiť akékoľvek podozrenia s prispôsobovaním svojich stanovísk a rozhodnutí podľa svojej klubovej príslušnosti, dôsledne dbá o vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov a aj z tohto dôvodu preferuje dohranie súťaží.

e)      ŠTK SŠZ však rešpektuje možnosť, že niektorá krajská súťaž, z ktorej vyplýva právo postupu do 2.ligy, môže byť rozhodnutím riadiaceho orgánu ukončená pred odohraním všetkých kôl. V tomto prípade bude pre potreby článkov 3.2, 3.3, 3.4 a 4.1 Súťažného poriadku družstiev akceptované poradie stanovené a schválené príslušným riadiacim orgánom krajskej súťaže a právo postupu z tejto súťaže nezanikne.

f)       ŠTK SŠZ pre túto chvíľu nepreferuje žiadny model rozhodovania po 30.6.2020.

 

V Liptovskom Hrádku 25.03.2020

 

Karol Pekár, predseda ŠTK SŠZ        Súbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 25.03.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.