Spravodajstvo 
Webinár s GM Ľubomírom Ftáčnikom
Vážení šachoví priatelia, pokračujeme v ďalšej vzdelávacej sérii webinárov, na...
Zverejnené: 22.06.2021
Pozvánka na Turnaj o pohár starostu Devínskej Novej Vsi
Srdečne vás pozývam na šachový turnaj, ktorý sa...
Zverejnené: 18.06.2021
Ing. Jozef Bartoš (1961-2021)
23.mája 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Bartoš (*30.11.1961 v Spišskej Novej...
Zverejnené: 16.06.2021
Možnosť očkovania pre členov SŠZ
Vážení šachoví priatelia, radi by sme Vás informovali o možnosti,...
Zverejnené: 16.06.2021
Majstrovstvá Slovenska v rapid šachu jednotlivcov v roku 2021
Nekonečné šachové sucho sa konečne skončilo a my sme si tak...
Zverejnené: 15.06.2021
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
ecoc
Správa zo spravodajstva

Podmienky pre dohratie šachových súťaží v sezóne 2019/2020

Detail

Športovo-technická komisia Slovenského šachového zväzu ako riadiaci orgán súťaží zverejňuje podmienky pre dohratie šachových súťaží, ktoré boli prerušené vyhlásením mimoriadnej situácie 11.3.2020. Organizácia súťažných športových hromadných podujatí bola umožnená opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 2.6.2020.

ŠTK SŠZ žiada riaditeľov súťaží, rozhodcov, organizačných pracovníkov družstiev a hráčov, aby sa oboznámili s Podmienkami a postupovali podľa nich. Riaditelia súťaží oboznámia účastníkov nedohraných kôl s novými termínmi dohrávok.

Podmienky pre dohratie šachových súťaží v sezóne 2019/2020

Po zverejnení Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4592/2020 zo dňa 2.6.2020 časť E, ktorým sa o.i. umožňuje organizovať hromadné športové súťažné podujatia s maximálnym počtom 100 účastníkov (od 10.6.2020 500 účastníkov a od 1.7.2020 1000 účastníkov) pri dodržaní vymenovaných povinností.

ŠTK SŠZ ako riadiaci orgán súťaží

-          povoľuje dohrať stretnutia neukončených súťaží vo svojej kompetencii

-          a odporúča regionálnym šachovým zväzom dohrať svoje súťaže, pokiaľ ich medzičasom neukončili.

Pre účely dohrávok ŠTK SŠZ schvaľuje nasledovné doplnenia športovo-technických predpisov:

 

Športovo-technické opatrenia

-          Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

-          Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pokuta podľa článku 5.3. SPD sa neudeľuje.

-          V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

 

-          Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD čl.8) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

 • zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,
 • zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

 

 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Doplňujúce opatrenia

-          Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou.

-          Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

-          Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) musia použiť rúško a dodržiavať od hráčov vzdialenosť min. 2 metrov.

-          Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD 6.4 a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

-          Poskytnúť občerstvenie je dovolené, len pokiaľ to umožňuje prevádzka, kde prebieha podujatie a len prostredníctvom obsluhujúceho personálu. Odporúča sa využiť individuálne prinesené nápoje a občerstvenie len pre svoju potrebu.

-          Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

 

Záverečné ustanovenie

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2019/2020, ktoré boli prerušené pred ich riadnym ukončením podľa plánovaného rozpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 11.3.2020.

 

V Liptovskom Hrádku 4.6.2020

Karol Pekár, predseda ŠTK SŠZSúbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 04.06.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.