Spravodajstvo 
Organizačné pokyny k Majstrovstvám Slovenska v šachu mládeže v Starej Ľubovni
Majstrovstvá Slovenska v šachu mládeže sa nezadržateľne blížia a...
Zverejnené: 23.06.2021
Grantový program NSOŠV
Ukáž sa a získaj grant! Na mladých športovcov čaká 34 000 € Ukáž...
Zverejnené: 22.06.2021
Webinár s GM Ľubomírom Ftáčnikom
Vážení šachoví priatelia, pokračujeme v ďalšej vzdelávacej sérii webinárov, na...
Zverejnené: 22.06.2021
Pozvánka na Turnaj o pohár starostu Devínskej Novej Vsi
Srdečne vás pozývam na šachový turnaj, ktorý sa...
Zverejnené: 18.06.2021
Ing. Jozef Bartoš (1961-2021)
23.mája 2021 nás navždy opustil Ing. Jozef Bartoš (*30.11.1961 v Spišskej Novej...
Zverejnené: 16.06.2021
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
ecoc
Správa zo spravodajstva

Opatrenia na základe udalostí v závere extraligy 6.9.2020

Detail

VV SŠZ ako reakciu na udalosti v závere extraligy 6.9.2020 elektronickým hlasovaním prijal dňa 30.9.2020 uznesenie E-0050-2020.

Text uznesenia:

VV SŠZ na základe obdržaných materiálov (Spravodajca č.7 Extraligy 2019/20, návrhu ŠTK SŠZ, vyjadrenia ŠKŠ Dubnica nad Váhom, ospravedlnenia p.V.Pláta) v zmysle  Stanov SŠZ §11 bod 6 písmeno c

- považuje správanie p.V.Pláta za nezlučiteľné s požiadavkami a záujmami SŠZ pri organizovaní podujatí, ktorých garantom je SŠZ ako aj so zásadami slušnosti a morálky
- rešpektuje vyjadrenia jednotlivých zúčastnených strán: riaditeľa súťaže, ŠTK SŠZ, ŠKŠ Dubnica a V.Pláta
- žiada licenčnú komisiu nevystaviť p.V.Plátovi žiadnu licenciu, ktorá by mu umožňovala zaradenie do ľubovoľnej majstrovskej súťaže družstiev na Slovensku do 6.9.2021 (1 rok od incidentu)
- ukladá Športovo-technickej komisii zverejniť organizátorom FIDE ratingovaných súťaží, že do 6.9.2021 nesmú umožniť štart p.V.Pláta, inak súťaže nebudú zaslané na ratingovanie
- poveruje ŠTK SŠZ pripraviť list pre VV ŠS ČR s informáciou o incidentoch a opatreniach.

Materiály, na ktoré odkazuje text uznesenia, sú k dispozícii v sekcii publikovaných uznesení.






Zverejnené: 02.10.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.