Spravodajstvo 
Desať videí o figúrach v šachovej partii
Medzinárodny majster David Dejf Kaňovský pripravil seriál výukových videí o využití figúr...
Zverejnené: 09.12.2020, Prioritný
ONLINE SKALICA CHESS FESTIVAL
Dnešná nedeľa bude patriť šachu. ...
Zverejnené: 17.01.2021
Parte
V piatok 15.1. 2021 nás opustila jedna z dlhoročných opôr Dubnického šachu  Ing....
Zverejnené: 16.01.2021
Skalický novoročný online turnaj
Každoročne sa na začiatku roka konal v pekných priestoroch hotela Sv. Ludmila...
Zverejnené: 15.01.2021
Webinár - Chessbase časť2
V piatok 15.1.2021 o 17:00 sa uskutoční druhá časť webinára /platforma MS...
Zverejnené: 14.01.2021
ecoc
Správa zo spravodajstva

Opatrenia na základe udalostí v závere extraligy 6.9.2020

Detail

VV SŠZ ako reakciu na udalosti v závere extraligy 6.9.2020 elektronickým hlasovaním prijal dňa 30.9.2020 uznesenie E-0050-2020.

Text uznesenia:

VV SŠZ na základe obdržaných materiálov (Spravodajca č.7 Extraligy 2019/20, návrhu ŠTK SŠZ, vyjadrenia ŠKŠ Dubnica nad Váhom, ospravedlnenia p.V.Pláta) v zmysle  Stanov SŠZ §11 bod 6 písmeno c

- považuje správanie p.V.Pláta za nezlučiteľné s požiadavkami a záujmami SŠZ pri organizovaní podujatí, ktorých garantom je SŠZ ako aj so zásadami slušnosti a morálky
- rešpektuje vyjadrenia jednotlivých zúčastnených strán: riaditeľa súťaže, ŠTK SŠZ, ŠKŠ Dubnica a V.Pláta
- žiada licenčnú komisiu nevystaviť p.V.Plátovi žiadnu licenciu, ktorá by mu umožňovala zaradenie do ľubovoľnej majstrovskej súťaže družstiev na Slovensku do 6.9.2021 (1 rok od incidentu)
- ukladá Športovo-technickej komisii zverejniť organizátorom FIDE ratingovaných súťaží, že do 6.9.2021 nesmú umožniť štart p.V.Pláta, inak súťaže nebudú zaslané na ratingovanie
- poveruje ŠTK SŠZ pripraviť list pre VV ŠS ČR s informáciou o incidentoch a opatreniach.

Materiály, na ktoré odkazuje text uznesenia, sú k dispozícii v sekcii publikovaných uznesení.


Zverejnené: 02.10.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.