Spravodajstvo 
Odišiel nám kamarát
Oznamujeme šachovej rodine, že vo štvrtok 22.10.2020 opustil navždy šachovú...
Zverejnené: 24.10.2020
Webinár „Ako organizovať školské online šachové súťaže 2020“
V stredu 28.10.2020 v čase 18:00-19:00 sa cez aplikáciu ZOOM...
Zverejnené: 23.10.2020
Dnes odštartoval Peryho novembrový online turnaj
Šach už má v online priestore svoje pevné miesto a existuje mnoho...
Zverejnené: 23.10.2020
Banícky kahanec 2020 v kocke
37. ročník medzinárodného šachového turnaja Banícky kahanec dopísal svoju históriu....
Zverejnené: 23.10.2020
Šachtréner vyhral Alechinarénu. Zahrajte si online turnaj aj o finančné ceny.
Druhý, zo serie turnajov, Bratislava chess online open 2020, je...
Zverejnené: 21.10.2020
 

ecoc
Správa zo spravodajstva

Opatrenia na základe udalostí v závere extraligy 6.9.2020

Detail

VV SŠZ ako reakciu na udalosti v závere extraligy 6.9.2020 elektronickým hlasovaním prijal dňa 30.9.2020 uznesenie E-0050-2020.

Text uznesenia:

VV SŠZ na základe obdržaných materiálov (Spravodajca č.7 Extraligy 2019/20, návrhu ŠTK SŠZ, vyjadrenia ŠKŠ Dubnica nad Váhom, ospravedlnenia p.V.Pláta) v zmysle  Stanov SŠZ §11 bod 6 písmeno c

- považuje správanie p.V.Pláta za nezlučiteľné s požiadavkami a záujmami SŠZ pri organizovaní podujatí, ktorých garantom je SŠZ ako aj so zásadami slušnosti a morálky
- rešpektuje vyjadrenia jednotlivých zúčastnených strán: riaditeľa súťaže, ŠTK SŠZ, ŠKŠ Dubnica a V.Pláta
- žiada licenčnú komisiu nevystaviť p.V.Plátovi žiadnu licenciu, ktorá by mu umožňovala zaradenie do ľubovoľnej majstrovskej súťaže družstiev na Slovensku do 6.9.2021 (1 rok od incidentu)
- ukladá Športovo-technickej komisii zverejniť organizátorom FIDE ratingovaných súťaží, že do 6.9.2021 nesmú umožniť štart p.V.Pláta, inak súťaže nebudú zaslané na ratingovanie
- poveruje ŠTK SŠZ pripraviť list pre VV ŠS ČR s informáciou o incidentoch a opatreniach.

Materiály, na ktoré odkazuje text uznesenia, sú k dispozícii v sekcii publikovaných uznesení.


Zverejnené: 02.10.2020 | Autor: karol pekar
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.