Spravodajstvo 
Atlas spomínania - posledná príležitosť
Koncom marca ste si prvýkrát prečítali o pripravovanej novej knihe o histórii slovenského šachu....
Zverejnené: 11.04.2021, Prioritný
Webinár s GM Ľubomírom Ftáčnikom
Vážení šachoví priatelia, pokračujeme v ďalšej vzdelávacej sérii webinárov, na...
Zverejnené: 12.04.2021
Inšpirácia pre kluby. Hľadanie pokladu Avarov
Myšlienka je úžasná, realizácia jednoduchá. Vytvorte pre deti z vášho...
Zverejnené: 12.04.2021
"Route" moldavská partička
Ako rozbehnutý športiak na diaľnici sa rúti Seriál turnajov moldavskej particky už...
Zverejnené: 12.04.2021
1. Online ligový pohár v plnom prúde
Cez víkend sa do svojej druhej polovice prehupne základná časť...
Zverejnené: 09.04.2021
✉ Zaregistruj sa na odber newslettra
ecoc
Správa zo spravodajstva

Informácie Komisie rozhodcov

Detail

Po schválení Výkonným výborom SŠZ dňa 1. februára 2021 vstúpil do platnosti nový Rozhodcovský poriadok SŠZ. Jeho nové znenie nájdete na adrese:

https://www.chess.sk/download/dokumenty/RP_2021_02.pdf

Dôležité zmeny v Rozhodcovskom poriadku:

 • Boli vykonané nutné úpravy podľa Zákona o športe 440/2015 Z. z. (ďalej len ZoŠ):
  • Rozhodca je Športovým odborníkom v zmysle ZoŠ;
  • Pre vydanie rozhodcovskej triedy sa bude overovať bezúhonnosť rozhodcu;
  • Rozhodcom bude po školení vystavené potvrdenie o úspešnom absolvovaní školenia.
 • Upravili sa niektoré state podľa Handbooku FIDE napr.
  • Povinnosť byť držiteľom licencie FIDE pre rozhodovanie turnajov a zápasov, ktoré sa započítavajú na FIDE RTL;
  • Prebrala sa spodná hranica pre možnosť rozhodovania na 16 rokov.
 • Upravilo sa zloženie Komisie rozhodcov SŠZ. Predsedovia Komisií rozhodcov jednotlivých krajských šachových zväzov už automaticky nemusia byť členmi Komisie rozhodcov SŠZ;
 • Držitelia medzinárodného rozhodcovského titulu IA (International Arbiter) sa automaticky stávajú lektormi pre školenia rozhodcov.

Komisia rozhodcov SŠZ (ďalej len KR) začala pracovať v novom zložení (Chess.sk / O nás / Komisia rozhodcov):

Predseda: FA Ladislav Šipeky
Členovia: IA Marta Motúzová, IA Tomáš Danada, FA Vladimír Puchart.

Plány KR do budúcna:

 • Pre všetkých rozhodcov, ktorým  platnosť rozhodcovskej triedy mala skončiť v roku 2020, predĺženie platnosti tejto ich triedy do 31. decembra 2021;
 • Aktualizácia zoznamu rozhodcov v Matrike SŠZ aj v súvislosti so ZoŠ;
 • Príprava nových testov a foriem testovania rozhodcov;
 • Aktualizácia dolnej hranice finančného ohodnotenia rozhodcov za rozhodovanie líg, turnajov s prívlastkom MSR a za pôsobenie ako lektor na školeniach;
 • Príprava podstránky stránky SŠZ s informáciami určenými primárne pre rozhodcov.

Bližšie o aktivitách KR vás budeme priebežne informovať.

V mene Komisie rozhodcov SŠZ

FA Ladislav Šipeky, predseda

Zverejnené: 19.02.2021 | Autor: sipkes
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky
Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, mobil: 0903/363993, e-mail: sekretariat@chess.sk
IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Webbdesign created by WebCreative.info, Free chess.sk rest-api swagger
© 2010 All rights reserved.