Spravodajstvo
Koniec lepeniu známok, evidenčný poplatok
Od roku 2007 boli zrušené členské známky, informácie o zaplatených hráčskych a...
Zverejnené: 08.03.2007
MSR mládeže 2007 Liptovský Mikuláš - zoznam prihlásených
Aktuálny zoznam prihlásených na MSR mládeže k 13.4.2007. Počet prihlásených dosiahol 240...
Zverejnené: 13.04.2007
Liga mládeže Spiša 4.kolo
V sobotu 3.3.07 sa uskutočnilo v Hranovnici už štvrté kolo Ligy mládeže...
Zverejnené: 06.03.2007
Polofinále DL Východ
V Liptovskom Mikuláši prebehne 3.3.2007 Polofinále DL Východ 2006/07 za účasti hráčov...
Zverejnené: 02.03.2007
8.Veľkonočný turnaj Považská Bystrica 2007
Šachový klub Sparta Považská Bystrica a Trenčiansky krajský šachový zväz poriada 8.ročník...
Zverejnené: 27.02.2007
sachovetreningy'
Správa zo spravodajstva

Koniec lepeniu známok, evidenčný poplatok

Od roku 2007 boli zrušené členské známky, informácie o zaplatených hráčskych a evidenčných poplatkoch sú v matrike na www.chess.sk !
V zmysle uznesenia Konferencie SŠZ bol od roku 2007 zavedený ročný evidenčný poplatok 20,- Sk u každého člena SŠZ.
Aktívni hráči, ktorí sa chcú zúčastniť národných alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať uhradený ročný hráčsky poplatok 200,- Sk alebo 40,- Sk.
Pre rok 2007 platí zásada, že znížený hráčsky poplatok 40,- Sk majú len hráči narodení po 1.1.1987 alebo pred 1.1.1947, ženy a invalidi, ostatní platia 200,- Sk. Ročný hráčsky poplatok platí do 31.8. nasledujúceho roka. 
Miesto lepenia členských známok na preukazy bude zverejnená aktuálna informácia z matriky o zaplatených hráčskych a evidenčných poplatkoch na www.chess.sk sekcia matrika.
Člen SŠZ, ktorý nemal v uplynulom roku uhradený evidenčný poplatok, bude vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating List a stratí právo štartu v národných aj medzinárodných súťažiach všetkých typov.
Obnovenie členstva v SŠZ bude viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku 20,- Sk.
 
Výška licenčných poplatkov na rok 2007 je zhodná s minulým rokom (0,- Sk zvýhodnená typu B, 600,- Sk pre Extraligu, 400,- Sk pre 1.ligu, 300,- Sk pre 2.ligu, 200,- Sk pre ostatné súťaže, zahraničné dvojnásobok, ďalšie 1000,- Sk).
 
Evidenčné, hráčske a licenčné poplatky uhradené v 1. polroku kalendárneho roku môžu byť na požiadanie vrátené v prípade ukončenia členstva v SŠZ (choroby, úmrtia alebo dlhodobého pobytu v zahraničí).
Pri uhradení hráčskych poplatkov v čase od 1. septembra do konca roka bude účtovaný sankčný poplatok 25 % z hodnoty poplatkov, s výnimkou nových registrácií.
Pri zasielaní členských poplatkov (registračných, evidenčných a hráčskych) je nutné vždy konkretizovať mená členov klubu a výšku poplatku u každého jednotlivca !
Materiály zasielajte na sekretariát SŠZ spolu s kópiou potvrdenky o platbe !Zverejnené: 08.03.2007 | Autor: chess
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/11 partner/12
partner/13 partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
tel: 035/6400009 mobil: 0903/363993 0948/640046, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.