Spravodajstvo
I n f o r m á c i e z matriky SŠZ
Aktuálne informácie z matriky o zaplatených členských poplatkoch sú na http://www.chess.sk/index.php?page=download...
Zverejnené: 05.03.2008
1.ročník Grand Prix 2008 - 1.turnaj Považská Bystrica
Šachový klub Považská Bystrica usporiada v sobotu 22.3.2008 9.ročník Veľkonočného šachového turnaja....
Zverejnené: 04.03.2008
Program šachovej GRAND PRIX mládeže
Náborový seriál turnajov pre mládež pokračuje v marci bohatým programom. Vyberte si...
Zverejnené: 03.03.2008
Informácia zo zasadnutia VV SŠZ 29.2.2008 v Liptovskom Mikuláši
Výkonný výbor na svojom zasadnutí 29.2.2008 schválil:  - nomináciu na Mitropa...
Zverejnené: 02.03.2008
Známe miesta konania MSR 2008
Doteraz známe miesta konania MSR 2008 si môžete pozrieť v tabuľke na ďalšej...
Zverejnené: 02.03.2008
Správa zo spravodajstva

I n f o r m á c i e z matriky SŠZ

Aktuálne informácie z matriky o zaplatených členských poplatkoch sú na http://www.chess.sk/index.php?page=download
alebo http://www.chess.sk/index.php?page=matrika !
O výške členských poplatkov a licencií viď ďalej.

V zmysle uznesenia Konferencie SŠZ bol od roku 2007 zavedený ročný evidenčný poplatok 20 Sk u každého člena SŠZ.

Aktívni hráči, ktorí sa chcú zúčastniť národných alebo medzinárodných súťaží všetkých typov, musia mať uhradený ročný hráčsky poplatok 200 Sk alebo 40 Sk.

Pre rok 2008 platí, že znížený hráčsky poplatok 40 Sk majú len hráči narodení po 1.1.1988 alebo pred 1.1.1948, tiež ženy a invalidi. Ostatní platia 200 Sk.
Člen SŠZ, ktorý nemal v uplynulom roku uhradený aspoň evidenčný poplatok, bude od 1. septembra vyškrtnutý z LOK SR, z FIDE Rating Listu a stratí právo štartu v národných aj medzinárodných súťažiach.
Obnovenie členstva v SŠZ bude viazané na opätovnú úhradu registračného poplatku 20 Sk.

Výška licenčných poplatkov na sezónu 2008/09 je zhodná s minulým rokom (0 Sk zvýhodnená typu B, 600 Sk pre Extraligu, 400 Sk pre 1.ligu, 300 Sk pre 2.ligu, 200 Sk pre ostatné súťaže, zahraničné dvojnásobok, všetky ďalšie 1000 Sk).
Pre sezónu 2008/09 platí, že licenciu typu B (buď zvýhodnenú za 0 Sk alebo ďalšiu s 1000 Sk poplatkom) majú len hráči narodení po 1.1.1990 alebo ženy. Ostatní majú licenciu typu A.

Členské poplatky uhradené v 1. polroku kalendárneho roku môžu byť na požiadanie vrátené v prípade ukončenia členstva v SŠZ (závažná choroba, úmrtie alebo dlhodobý pobyt v zahraničí).
Pri uhradení hráčskych poplatkov v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka bude účtovaný sankčný poplatok 25 %, s výnimkou nových registrácií.

Pri zasielaní členských poplatkov (registračných, evidenčných a hráčskych) je nutné vždy konkretizovať výšku poplatku u každého jednotlivca !
Materiály zasielajte na sekretariát SŠZ vždy spolu s kópiou potvrdenky o platbe !

Zverejnené: 05.03.2008 | Autor: chess
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Junácka 6, 832 90 Bratislava, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 01 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.