Spravodajstvo
Bod od medaily na ME juniorských družstiev
Družstvo slovenských juniorov 1.Gábor Farkas, 2.Matej Hrabuša, 3. Attila Dolník, 4.Tamás Petényi vedené Jozefom...
Zverejnené: 16.07.2007
2 tituly z ME mládeže v rapid šachu
Veronika Gažíková v kategórii G08 a Tamás Petényi v kategórii...
Zverejnené: 16.07.2007
MSR jednotlivcov Banská Štiavnica 2007
6.7.2007 (v piatok) začína v Banskej Štiavnici GM turnaj MSR, 7.7.2007(v sobotu) tiež OPEN A...
Zverejnené: 04.07.2007
MSR juniorov 2007 Stará Bystrica
Slovenský šachový zväz a Šachový klub Caissa Čadca poriadajú v termíne 22.7.-28.7.2007...
Zverejnené: 03.07.2007
Aktualizácia matriky
V sekcii matriky bol aktualizovaný na stiahnutie aktuálny súbor s matrikou k 1.7.2007...
Zverejnené: 01.07.2007
Správa zo spravodajstva

Ohliadnutie sa za M SR mládeže (2)

Stav mládežníckeho šachu na Slovensku nie je tak dobrý, aby vyvolal eufóriu, ale ani tak zlý, aby vyvolal skepsu. Máme vyše tisícčlennú rastúcu základňu mládeže do 18 rokov, organizujeme náborové turnaje, mládežnícke šampionáty, pracujeme s talentovanou mládežou, máme trénerov schopných doviesť špičkových jednotlivcov k medzinárodným titulom. Na druhej strane zaostávame za poprednými šachovými krajinami vo výkonnosti našej špičky (TOP 10) v jednotlivých mládežníckych kategóriách približne o 200 bodov, máme evidentné problémy v dievčenských mládežníckych kategóriách, v oblasti práce s mládežou existujú na šachovej mape Slovenska biele miesta. 

Slovenský šachový zväz má záujem o túto oblasť práce a aktívne do nej zasahuje. Národný šampionát je dobrým zrkadlom výsledkov týchto zásahov . V prvom ohliadnutí sa za šampionátom sme sa zaoberali úspešnosťou slovenských klubov, predmetom tohoto článku bude zhodnotenie dopadov práce  VV SŠZ a jeho mládežníckych komisií na stav v tejto oblasti. V prílohe na stiahnutie nájdete číselné vyhodnotenie úspechov z pohľadu tréningových skupín mládeže. Tieto skupiny vznikli  z iniciatívy SŠZ a výsledky ich členov sú jednoznačné, vo svojich kategóriách dominantné. Členovia týchto skupín získali takmer dve tretiny bodov podľa olympijského hodnotenia kategórií do štrnásť rokov. Propagácia týchto výsledkov by nemala nikoho provokovať, mala by presvedčiť, že naše princípy práce s talentovanou mládežou  sú správne a máme právo na nich nielen zotrvať , ale ich rozšíriť aj na oblasť individuálnej práce so špičkovými mladými hráčmi. Zložitú prácu  (teda aj výchovu talentovanej mládeže) je treba zveriť odborníkom. To je náš prvý princíp. Je treba využiť všetky domáce sily. Bolo by hriechom nezapojiť do tohoto procesu domáceho veľmajstra, ktorý je v oblasti trénovania mládeže svetovou všeobecne uznávanou kapacitou.  Budeme radi, ak sa profesionálni tréneri budú vyjadrovať k práci trénerov v kluboch (chápeme to ako pomoc), budeme prosiť klubových trénerov, aby prácu profesionálov nehodnotili. 

Dnešný svet je globalizovaný. Znamená to, že všade sa pije rovnaká limonáda, jazdí  sa na rovnakých autách, jedia sa rovnaké jedlá,… Ale znamená to aj, že vo svete je uznávaná a aplikovaná jedna teória trénovania šachu. Máme dve možnosti, zobrať transparenty a zapojiť sa do antiglobalistickej demonštrácie, alebo sa s tým zmieriť a prijať aj túto teóriu trénovania v plnom rozsahu. Náš druhý princíp je zmierť sa (aj keď nám je ľúto, že túto teóriu neobohatia ani naše kluby, ani trénerská komisia SŠZ). Z toho vyplýva úloha medzinárodnej komunikácie a kooperácie. Súčasne z toho vyplýva , že netreba objavovať objavené a hľadať vlastnú cestu tam, kde je cesta nájdená. 

Tretí princíp je skorej zbožné želanie. Je škoda, že naši tréneri šachu neskladajú akúsi obdobu Hipokratovej prísahy. Bolo by v nej, že prvoradým kritériom pri riešení akýchkoľvek otázok je záujem zverenca a jeho čo najrýchlejší výkonnostný rast. Hovorím aj o vhodnom čase odovzdania toho najšikovnejšieho (najobľúbenejšieho) žiaka do rúk profesionála. Tí, ktorí tak urobili, sa presvedčili, že o nič neprichádzajú, ani o zverenca, ani o kamaráta, ani o spoločenské uznanie. Štvrtým princípom je akási obdoba Hipokratovej prísahy šachového funkcionára. Tá nás zaväzuje  presadzovať vyššie spomínané princípy v praxi, ale pritom maximálne rešpektovať názory dobrovoľných trénerov. Velí nám to potreba úcty k ich práci, ktorú budeme podporovať, propagovať a spoločensky oceňovať.

Slovenský šachový zväz  mal a má ambície  ovplyvňovať oblasť práce. s talentovanou mládežou. V roku 2004 SŠZ podporil sformovanie tréningovej skupiny talentovanej mládeže vo veku do 10 rokov.  Vychádzali sme z predpokladu, že zložitú prácu je treba zveriť odborníkom a oslovili sme trénerov z Beskydskej šachovej školy vo Frýdku - Místku v Českej republike. Nebol to krok namierený proti vlastným trénerom, ale domnievali sme sa, že v dnešnom globalizovanom svete nám kontakty so zahraničím pomôžu získať nové potrebné skúsenosti. Navyše treba dodať, že  naši vlastní špičkoví tréneri boli schopní pracovať individuálne so staršími a podstatne výkonnejšími hráčmi a ich kapacitu sme potrebovali na tomto fronte.

   Koncepciu práce skupiny pripravil vedúci tréner BŠŠ IM Sergej Berezjuk. V súlade s touto koncepciou boli k spolupráci prizvaní aj mladí slovenskí tréneri , ktorí mali  s mládežou skúsenosti a deklarovali svoj záujem o dlhodobú spoluprácu a zvyšovanie svojej kvalifikácie. Slovenskú podskupinu vytvorili úspešné deti vo veku do 10 rokov (Jozef Straka, Juraj Šošovička, Martin Pagerka,  Jakub Pastorek, Marián Petráš, Peter Michalko, Matej Šošovička, Ondrej Mráz), Podmienkou zaradenia do skupiny boli nielen výkonnosť a vek, ale aj ochota rodičov financovať tento projekt (finančná podpora SŠZ bola menšinová a bola poskytnutá len v prvom roku činnosti). O správnosti prvého výberu svedčia výsledky týchto detí a ich trvajúca intenzívna práca v projekte.

   Za tri roky sa skupina talentovanej mládeže rozrástla a rozmnožila delením. Dnes sú z nej dve veľmi úzko spolupracujúce skupiny - Československá a Liptovská. Do náplne práce patria pravidelné mesačné tréningové sústredenia  (výcvik, alebo turnajová prax pod vedením trénera). Na sústredeniach sa zúčastňujú aj dalšie talentované deti , ktoré plnia iba časť jej tréningového plánu  Do výcvikového plánu patrí i domáca práca a koordinovaná spolupráca s osobným trénerom zverencov.

   Za veľký prínos považujeme vzdelávanie slovenských trénerov a získavanie nových kontaktov s osobnosťami svetového významu. Vďaka tréningovej skupine sa naše deti a tréneri dostali k spolupráci s Michailom Kislovom ( tréner poľskej majsterky sveta Zawadskej), Evženom Gonsiorom (český šachový tréner a metodik svetového významu), Vjačeslavom Dydyškom (bieloruský veľmajster a reprezentant, šachový filozof), Igorom Botvinnikom (ruský publicista, spravovateľ dedičstva veľkého Botvinnika, riaditeľ Šachovej školy M. Botvinnika v  Moskve), Andrejom Kovalevom (bieloruský veľmajster a reprezentant), Antanasom Zapolskisom (litovský medzinárodný majster) a ďalšími osobnosťami. Veľkou pomocou pre nás boli aj otvorené tréningy IM Sergeja Berezjuka a jeho kolegov.

   Správne vyhodnotenie výsledkov členov  tréningoých skupín mládeže a podiel na úspechoch  v porovnaní s celým Slovenskom je možné pri zhodnotení kategóríí do 10, do 12  a do 14 rokov. Práca týchto skupín trvá tri roky, najstaršie deti mali pri štarte projektu najviac desať rokov, teda dnes majú najviac trinásť rokov. Do kategórií 16  a 18 ročných ešte nezasahujú.

   Táto téma je naozaj rozsiahla, všetky informácie nezaujímajú každého, preto som ich rozdelil do príloh podľa oblastí . V prvej prílohe je vyhodnotenie podielu jednotlivých trénigových skupín mládeže. Tu sú zahrnuté aj kluby, ktoré s talentovanou mládežou pracujú s vlastnými trénerskými kapacitami. V druhej prílohe je história zrodu prvej tréningovej skupiny mládeže (Československej). V tretej prílohe nájdete podrobnejšie nformácie o tréningových skupinách mládeže SŠZ a ich tréneroch.Súbory k stiahnutiu:

Zverejnené: 17.05.2007 | Autor: chess
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.