Spravodajstvo
Liga mládeže Spiša v rapid šachu jednotlivcov 2.kolo Spišský Hrhov 2007
Základná škola Spišský Hrhov usporiada v sobotu 20.1.2007 druhé kolo Ligy mládeže...
Zverejnené: 12.01.2007
Novoročný šachový turnaj Banská Bystrica 2007
Za účasti 116 hráčov sa dňa 7.1.2007 uskutočnil tradičný novoročný šachový turnaj...
Zverejnené: 11.01.2007
Oblastný prebor žiakov v rapid šachu 2007 Považská Bystrica
Šachový klub ŠK Považské Podhradie v spolupráci s CVČ Považská Bystrica a...
Zverejnené: 10.01.2007
8.Turnaj štvorčlenných družstiev v rapid šachu 2007 Považské Podhradie
Už tradične poslednú májovú nedelu 27.5. sa v roku 2007 uskutoční už...
Zverejnené: 09.01.2007
Správa zo spravodajstva

Konkurzy na usporiadanie MSR mládeže pre rok 2007

Konkurzy na usporiadanie Majstrovstiev Slovenska mládeže jednotlivcov   a družstiev v roku 2007
 
 
Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov do 10,12,14,16 a 18 rokov D a CH
Systém : otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 9 kôl, podľa HPJ
       tempo hry 90 minút na partiu + 30 sec. bonus po metódou Fischer resp. 2 hodiny na          
       40 ťahov + 1 hodina do ukončenia partie pre každého hráča ( min. možný hrací čas je 90 min na 30 ťahov + 60 minút na dohranie partie)
·          Termín: február – marec 2007 (vhodný termín sú školské prázdniny a prípadné delenie kategórií do dvoch termínov je podľa ročníkov D a CH 10, 14 a 18 spolu a D a CH 12 a 16 spolu)
·          Zabezpečiť podmienky : podľa HPJ
·          Príspevok SŠZ : 10 000.- Sk + diplomy a medaile/ kategórie 10 až 18 CH a D  prihláške do konkurzu treba uviesť :
-           presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava……..
-           podrobnejší popis hracej miestnosti
-           termín konania
-           ubytovacie a stravovacie možnosti, cenové relácie
-           výšku vkladov do turnaja, cenový fond
-           garancie vykrytia nákladov turnaja
-           meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
-           návrh rozhodcov turnaja
-           iné ( propagácia, média, internet, atď.)
 
Majstrovstvá Slovenska mládeže do 8 rokov CH a D a 10 rokov rapid
·          Systém : jednodňový open resp. uzatvorený turnaj
tempo hry 30 minút na partiu ( resp.25 min.)
·          Termín : 26.máj 2007
·          Príspevok SŠZ : 4 000.- Sk + diplomy a medaile.
V prihláške do konkurzu treba uviesť :
-           presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava……..
-           podrobnejší popis hracej miestnosti
-           termín konania
-           ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie
-           výšku vkladov do turnaja, garancie vykrytia nákladov turnaja
-           meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
-           návrh rozhodcov turnaja
-           iné ( propagácia, média, internet, atď.)
  
Majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov 12, 14 a 16 ročných Ch a D v rapid šachu ( možné je doplniť kat. 18 ročných a juniorov)
Systém : otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 7 kôl, resp. uzavretý ,podľa HPJ
       tempo hry 30 (resp25) minút na pre každého hráča
·          Termín : 12.-13.máj 2007( jeden deň – sobota resp. nedeľa)
·          Zabezpečiť podmienky : podľa HPJ
·          Príspevok SŠZ : 1 000.- Sk + diplomy a medaile/ každý turnaj  
·          V prihláške do konkurzu treba uviesť :
-           presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava……..
-           podrobnejší popis hracej miestnosti
-           termín konania
-           výšku vkladov do turnaja,
-           meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
-           návrh rozhodcov turnaja
-           iné ( propagácia, média, internet, atď.)
 
Majstrovstvá Slovenska mládeže družstiev mladších a starších žiakov
Systém : otvorený turnaj švajčiarskym spôsobom na 7 kôl, podľa HP ako VCS
       tempo hry 30 minút(resp.25)na partiu pre každého hráča
·          Termín : 21.apríl mladší žiaci r.n.1994 a ml.( termínový kalendár súťaží SŠZ na 2006/2007 )
·          Termín : 28.apríl starší žiaci r.n. 1991 a ml. ( termínový kalendár súťaží SŠZ na 2006/2007 )
·          Zabezpečiť podmienky pre turnaj 4 členných družstiev zaradených do turnajov VSC Príspevok SŠZ : 3 000.- Sk + diplomy a medaile/ kategória
·          V prihláške do konkurzu treba uviesť :
-           presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestnej dopravy a ubytovania.
-           podrobnejší popis hracej miestnosti
-           termín konania
-           výšku vkladov do turnaja,
-           meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
-           návrh rozhodcov turnaja
-           iné ( propagácia, média, internet, atď.)
 
Majstrovstvá Slovenska mládeže dorasteneckých družstiev ( Finále DL SR)
Systém : štvorstupňový postupový sytém uzavretých turnajov od krajských etáp až po finále ( podľa platného HPDLSR) miesta a termíny krajských etáp, štvrťfinále a semifinále koordinujú riaditelia skupin DL SR východ a západ v zmysle HPDLSR.Vek hráčov pre sezonu 2006/07: nar. po 1.1.1989.
       tempo hry 2x60 minút Termín : podľa termínového kalendára súťaží SŠZ na 2006/2007   t.j. 5.-6.5.2007 )
·          Zabezpečiť podmienky pre uzavretý turnaj šiestich 4-členných družstiev s právom postupu z nižších etáp.
·           Príspevok SŠZ : 1000 Sk + medaile a diplomy ( podľa počtu družstiev a schválenej výšky dotácie VV SŠZ).
·          V prihláške do konkurzu treba uviesť :
-           presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania a ubytovania v prípade požiadavky účastníkov
-           podrobnejší popis hracej miestnosti
-           termín konania
-           meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
-           návrh rozhodcov turnaja
-           iné ( propagácia, média, internet, atď.)
 
Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek 2007
·          Systém : uzatvorený turnaj 10 juniorov a 8-10 junioriek.
tempo hry 90 minút na partiu + 30 sec. bonus po metódou Fischer
do kategórie juniorov, junioriek patria hráči, hráčky narodení po 1.1.1987
·          Termín : 15.6. až 1.7. v trvaní cca 7 – 8 dní
·          Príspevok SŠZ : 40 000.- Sk + diplomy a medaile.
V prihláške do konkurzu treba uviesť :
-           presné miesto konania turnaja, možnosti pricestovania, miestna doprava……..
-           podrobnejší popis hracej miestnosti
-           termín konania
-           ubytovacie a stravovacie možnosti, približné cenové relácie
-           výšku vkladov do turnaja, cenový fond
-           garancie vykrytia nákladov turnaja
-           meno riaditeľa turnaja, kontaktná osoba
-           návrh rozhodcov turnaja
-           iné ( propagácia, média, internet, atď.)
 
 
Všeobecne :
 
Doplňujúce informácie ku konkurznému konaniu poskytuje sekretariát SŠZ, predseda KM SSZ Ing. Zdenek Gregor , gregor@chess.sk M: 0907/821801
Termín podania prihlášok do konkurzu je do 31.10.2006, prihlášky treba poslať elektronicky predsedovi KM SŠZ a na sekretariát SŠZ.
Vyhodnotenie konkurzov sa uskutoční do 20.11.2006.
Vyhodnotenie ponúk pripraví predseda KM SSZ a predloží návrhy konkurznej komisii.
Konkurznú komisiu budú tvoriť členovia VV SŠZ, generálny sekretár SŠZ a predseda, alebo poverený zástupca Rady SŠZ a zástupca KK SŠZ. Hlavného rozhodcu turnajov schvaľuje VV SŠZ
Prípadné zdôvodnené zmeny v propozíciách jednotlivých majstrovských podujatí schvaľuje VV SŠZ.
Zverejnené: 04.10.2006 | Autor: chess
Ďakujeme našim partnerom a sponzorom
partner/12
partner/14
Oficiálnu stránku SŠZ www.chess.sk prevádzkuje Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky, Sekretariát: Bernolákovo námestie 25, 940 02 Nové Zámky
mobil: 0903/363993, IBAN: SK54 8330 000000 2600 932871, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, e-mail: sekretariat@chess.sk
Created by WebCreative.info © 2010 All rights reserved.